หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์   นิเทศทางไกล ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด "คนดีที่หนึ่ง"
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนิเทศด้วยระบบการนิเทศทางไกล
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และการปฏิบัติงานของ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด

กิจกรรม ศน.ธนกฤต

Showing posts 1 - 7 of 7. View more »

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • ทำพันธสัญญาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำพันธสัญญากับผู้บริหารและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ ที่ห้องประชุมจต ...
  Posted Dec 1, 2016, 7:06 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

STEM Education

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดาวน์โหลด

 • คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้" คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามโครงการลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้" ถ่ายทอดจากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 (ประกาศเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด)จัดทำโดย ...
  Posted Oct 21, 2016, 6:39 AM by Thanakrit Apidej
 • ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้     ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดและกำหนดมาตรฐานและตัวขี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจ ...
  Posted Oct 12, 2016, 5:12 AM by Thanakrit Apidej
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สำหรับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานดาวน์โหลดคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  Posted Oct 11, 2016, 9:58 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

ประกาศ-แจ้งข่าว

 • รูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 2559 สพฐ. แจ้งรูปแบบของแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 โดยแยกออกเป็นระดับชั้น ดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศ ...
  Posted Oct 30, 2016, 8:56 PM by Thanakrit Dejnagred
 • ศธ.ประกาศให้ใช้มาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     วันที่ 11 ตุลาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาที่สอนในระดับการศึกษาทุกสังกัดใช้มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 ค ...
  Posted Oct 21, 2016, 6:37 AM by Thanakrit Apidej
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

เทคนิคการจัดทำสื่อ-นวัตกรรม

เอกสาร-คู่มือ ศน.ธนกฤต

 • การดาวน์โหลด VDO เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้           ปัจจุบันสื่อการเรียนรู้ประเภท VDO ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย VDO บนเว็บไซต์ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีการนำมาใช้อย ...
  Posted Oct 11, 2016, 6:50 AM by Thanakrit Dejnagred
 • การประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอาจจะเป็นสิ่งยากสำหรับผู้เรียนเนื่องจากโอกาสที่จะได้ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษานับเป็นเรื่องยาก ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต ...
  Posted Oct 11, 2016, 6:19 AM by Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์ คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด ...
  Posted Oct 10, 2016, 10:58 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว็บไซต์ http://www.tewfree.com ...
  Posted Mar 17, 2017, 7:54 PM by Thanakrit Apidej
 • สื่อปรากฏการณ์ น้ำขึ้น-น้ำลง สื่อการเรียนรู้ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำขึ้น-น้ำลงเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงได ...
  Posted Oct 13, 2016, 6:30 AM by Thanakrit Apidej
 • น้ำขึ้น-น้ำลง สื่อการเรียนรู้ น้ำขึ้น-น้ำลง เป็นสื่อเคลื่อนไหวใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  Posted Oct 13, 2016, 6:25 AM by Thanakrit Apidej
 • ดวงจันทร์ ข้างขึ้น-ข้างแรม สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เกี่ยวกับข้างขึ้น-ข้างแรม ในลักษณะเสมือนจริง (Simulation) คลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  Posted Oct 13, 2016, 6:15 AM by Thanakrit Apidej
 • เว็บไซต์ We are teacher ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน เว็บไซต์ We are teacher เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความน่าสนใจของเว็บไซต์ Weare teacher คือ การเผยแพร ...
  Posted Oct 5, 2016, 8:39 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »

การศึกษาทางไกล

กิจกรรมงอกนอกกะลา

 • จิตศึกษากับภาษาอังกฤษ         วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา นำโดยคุณเสว็นและคณะ  จ ...
  Posted Dec 1, 2016, 6:01 PM by Thanakrit Dejnagred
 • ออกแบบการเรียนรู้ ควอเตอร์ 3 ตะเคียนราม           13-14 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ได้ร่วมกันจัด Workshop วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL สำหรับใช้ในการจัดการเรียนร ...
  Posted Oct 18, 2016, 4:49 AM by Thanakrit Apidej
 • ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ควอเตอร์ 3 หนองอารีพิทยา วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559        หลังจากปิดควอเตอร์ที่ 2 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองอารีพ ...
  Posted Oct 18, 2016, 4:48 AM by Thanakrit Apidej
 • ปิดควอเตอร์ 2 โรงเรียนหนองอารีพิทยา วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ร่วมกิจกรรมปิดควอเตอร์ 2 "ความงอกงามของเด็ก" ที่โรงเรียนหนองอารีพิทยา กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การแสดงผลงานนักเรียน การให้ผู้ปกครองได ...
  Posted Oct 18, 2016, 4:44 AM by Thanakrit Apidej
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »