คลังความรู้ - การจัดการเรียนรู้

คลังความรู้ - การจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 20 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สะเต็มศึกษา

 • วิทยาการคำนวณ รู้จักวิทยาการคำนวณ สาระใหม่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจคลิกที่ภาพหรือลิงค์นี้
  ส่ง 11 ส.ค. 2561 16:26 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อว ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2559 19:51 โดย Thanakrit Apidej
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยคลิกที่นี่หรือท ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:09 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:05 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:00 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 สส.วท.จัดทำ คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดมาใช้งาน ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 08:56 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 1 สส.วท. จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (ป 1-3) เผยแพร่ให้ดาวน์โหลด ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้ว  คลิกที่นี่ หรือท ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 08:49 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 1 สส.วท จัดทำคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3) แจกฟรีให้ดาวน์โหลดแล้ว สนใจคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 08:43 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สะเต็มศึกษาในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้         การจัดการเรียนรู้ตามแนว สะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถผนวกเข้ากับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดย สสวท.สสวท.ได้นำเสนอวิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา โดยการบ ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2559 18:14 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สมัครอบรม STEM Education         สพฐ. , สสวท. และสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการสะเต็มศึกษา สมัครเข้ารับการอบรม STEM Education ตั้งแต่ว ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2559 04:49 โดย Thanakrit Dejnagred
 • รายชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2559 สสวท.สะเต็มศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่กิจกรรม สะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  2559 โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2559 07:44 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาจากงานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 20:48 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ความเคลื่อนไหว สะเต็มศึกษา ข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี 158/2559 เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเน ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 07:46 โดย Thanakrit Dejnagred
 • รายชื่อโรงเรียน สพป.ศก. 3 เข้าร่วมโครงการ สะเต็มศึกษา ของ สพฐ.        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา จากโรงเรียนประชารัฐ และโรงเร ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2559 04:58 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สสวท. สสวท. ได้เผยแพร่งานนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย        ความหมายของสะเต็มศึกษา        ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา        การบูรณาการในการจ ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2559 16:56 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ                   การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นนโยบายหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจากโรงเร ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2559 16:41 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สะเต็มศึกษา คือ อะไร แหล่งความรู้เบื้องต้น สะเต็มศึกษา    การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 15:19 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สะเต็มศึกษา ในโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3           สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิชาหลัก 4 วิชาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Sciemce) เทคโนโลยี (Technology) วิศวะกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematic ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 06:02 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 18 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คณิตศาสตร์

 • สอนคิดคณิตศาสตร์ ป.๕           ขอเชิญชวนครูไทย เพิ่มความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๕ โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ ว ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 01:14 โดย ketsirin paengwiset
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL

การศึกษาปฐมวัย

 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 19:01 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้

แสดงบทความ 1 - 20 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 • แนะนำเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอแนะนำเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ของกลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 19:22 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำเว็บไซต์ OBEC RESEARCH     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ OBEC RESEARCH เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารการวิจัย ทุนวิจัย ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 19:59 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม     ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็นกระดาษดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและลงทุนสูง รวมทั้งต ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2561 06:55 โดย Thanakrit Apidej
 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 18:59 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำเว็บไซต์เสริมความรู้ ขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปใช้ในการทบทวน เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม เนื้อหาที่นี่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเนื้อหาและใช้ในการเรียนรู้ด ...
  ส่ง 30 ธ.ค. 2560 16:27 โดย Thanakrit Apidej
 • แจกคู่มือ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพร่เอกสารหลายรายการในการประชุมผู้บริหารถึงโรงเรียนทุกโรงเรียน ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 03:44 โดย Thanakrit Apidej
 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว็บไซต์ http://www.tewfree.com ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 19:51 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape          กล่องสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภันฑ์ หรือสื่ออื่นๆ การออกแบบกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape สามารถช่วยลดขั้นตอนการออกแบบได้อย่างมาก ขั้นตอนมีดังนี้1. คลิกท ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 23:23 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2559 ดาวน์โหลดได้แล้ว โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนไกลกังวล เผยแพร่คู่มือครู "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" พร้อมแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดแล้ว ที่นี่ (คลิกที่ภาพ)
  ส่ง 27 ส.ค. 2559 01:21 โดย Thanakrit Apidej
 • การประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอาจจะเป็นสิ่งยากสำหรับผู้เรียนเนื่องจากโอกาสที่จะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษานับเป็นเรื่องยาก ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2559 00:53 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric           การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  การวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2559 01:23 โดย Thanakrit Apidej
 • Teacher need real feedback บทบรรยายของบิลล์ เกตส์ เกี่ยวกับการศึกษาที่น่าสนใจ จาก www.ted.com ในหัวข้อ Teacher need real feedback เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในอเมร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 06:34 โดย Thanakrit Apidej
 • แรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในตัวเองช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ขอแนะนำเว็บไซต์ที่ดีมากเว็บไซต์หนึ่งคือ www.ted.com ที่เว็บไซต์นี้จะมีการบรรยายเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา แม้เว็บไซต์นี้จะนำเสนอว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 06:34 โดย Thanakrit Apidej
 • การใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมการนำเสนอ PowerPoint การนำเสนอเนื้อหาผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พบเห็นได้ในชั้นเรียนหรือในกิจกร รมอื่นๆ ทั่วไป การนั่งคลิกเม้าส์อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ดูเป็นการนำเสนอที่ขาดชีวิต ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2558 07:45 โดย Thanakrit Apidej
 • ควบคุมการนำเสนอ PowerPoint ด้วยสมาร์ทโฟน การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์โดยการนั่งคลิกเม้าส์ที่หน้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ดู ออกจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจมากนัก เพราะปฏิสัมพันธ์ของผู้นำเสนอกับผู้รับฟ ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2558 07:44 โดย Thanakrit Apidej
 • การจัดทำโปสเตอร์ด้วยกระดาษ A4 ด้วยตนเอง การจัดทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยตนเอง สำหรับใช้เป็นสื่อภายในห้องเรียน เพื่อความประหยัด สามารถจัดทำได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตาม สำนักงานท ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2558 07:42 โดย Thanakrit Apidej
 • การจัดทำหนังสือพับด้วยโปรแกรม Adobe reader การจัดทำหนังสือพับ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Booklet เป็นการจัดทำในลักษณะเหมือนกับหนังสือที่เราพบเห็นทั่วไป เป็นหนังสือที่มีการพิมพ ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2558 07:41 โดย Thanakrit Apidej
 • การวาดภาพลงคอมพิวเตอร์ด้วยปากกาเคมี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนบางคน งั้นลองใช้วิธีง่ายๆ แบบนี้ดูบ้าง ใช้อุปกรณ์ไม่มากมาย ใช้แค่ปากกาเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2559 17:33 โดย Thanakrit Apidej
 • ฝึกควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Robomind การควบคุมหุ่นยนต์เป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากสำหรับเด็กๆ แต่ก็เป็นการลงทุนที่สูงถ้าใช้ของจริง  การนำโปรแกรม Robomind มาใช้ในการกำหนดสถานการณ์และฝึกแก้ปัญหาในการควบคุมห ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2559 17:35 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 19 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก

เด็กพิเศษเรียนร่วมComments