หน้าแรก


https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/home

 
http://thanakrit.esdc.go.th/
นิเทศทางไกล
 

กลุ่มสาระฯ
 

ทำเนียบบุคลกร
กลุ่มนิเทศฯ
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 

เฟสบุ๊ค
สื่อนวัตกรรม
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/ssk3dlit/
เว็บไซต์
DLIT/DLTV
 
https://www.facebook.com/groups/dlitssk3/
เฟสบุ๊ค
ชุมชนนักปฏิบัติ
 
คลังความรู้      คลังความรู้
 
ผลงานทางวิชาการ


 
ประกาศ-กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
http://202.29.213.220/datacenter/news/news.php#xemm-5

อ่านข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศก์

 • นิเทศความพร้อมตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ "คอมพิวเตอร์" วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด ผอ.สมบูรณ์ อินทร์ดา ออกนิเทศติดตามความพร้อมของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2562 19:18 โดย Thanakrit Apidej
 • นิเทศติดตามการประเมินการอ่าน-การเขียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ดและคณะได้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 16 ไพรบ ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2562 00:49 โดย Thanakrit Apidej
 • นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2/2562 การเนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในกลุ่ม กพศ.6 โสนห้วยใต้ วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562
  ส่ง 14 พ.ย. 2562 00:26 โดย อชิรญา สืบเหล่า
 • นิเทศเตรียมความพร้อม 2/2562 วันที่ 1,4,5 พฤศจิกายน 2562 ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ดและคณะ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 15:05 โดย Thanakrit Apidej
 • นิเทศติดตาม DLTV 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562    ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด ศน.วรรณจักษ์ หงษ์ทอง เอนกพงษ์ วิลัยเลิศ  นิเทศติดตามการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)โรงเรียนบ้านตราด โรงเร ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 04:48 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สะเต็มศึกษา

 • วิทยาการคำนวณ รู้จักวิทยาการคำนวณ สาระใหม่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจคลิกที่ภาพหรือลิงค์นี้
  ส่ง 11 ส.ค. 2561 16:26 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อว ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2559 19:51 โดย Thanakrit Apidej
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยคลิกที่นี่หรือท ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:09 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:05 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:00 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนสุจริต

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องสมุด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เด็กพิเศษ-เรียนรวม

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเขตพื้นที่

กิจกรรม/นวัตกรรมส่งเสริมการวิจัย

ชื่อ-นวัตกรรม/เอกสาร
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ธันวาคม 2562 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
คู่มือการใช้งานโปรแกรม BlueSky Statistics สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ตุลาคม 2562 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 กันยายน 2562 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 สิงหาคม 2562 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม 2562 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Jamovi 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 มิถุนายน 2562 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ฉบับพิเศษ  
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พฤษภาคม 2562 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เมษายน 2562 
แนะนำคลังความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล วิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม PSPP 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Deducer 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม jMetrik 
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วย Microsoft Excel 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2562 
ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenStat สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม OpenStat สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 
ดาวน์โหลดโปรแกรม PSPP สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น)  
โปรแกรม InStat+ โปรแกรมฟรีสำหรับงานวิจัย 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนโปรแกรม InStat+ 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 
แสดง 27 รายการจากหน้า กิจกรรม/นวัตกรรม/เอกสารส่งเสริมการวิจัย จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานเจ้าของผลงาน
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิขการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ นายสายันต์ ดวงบัณฑิต  
แสดง 1 รายการจากหน้า เผยแพร่ผลงานวิชาการ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์-สื่อการเรียนรู้

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

 • แนะนำเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอแนะนำเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ของกลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 19:22 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำเว็บไซต์ OBEC RESEARCH     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ OBEC RESEARCH เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารการวิจัย ทุนวิจัย ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 19:59 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม     ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็นกระดาษดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและลงทุนสูง รวมทั้งต ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2561 06:55 โดย Thanakrit Apidej
 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 18:59 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำเว็บไซต์เสริมความรู้ ขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปใช้ในการทบทวน เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม เนื้อหาที่นี่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเนื้อหาและใช้ในการเรียนรู้ด ...
  ส่ง 30 ธ.ค. 2560 16:27 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การศึกษาปฐมวัย

 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 19:01 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนขนาดเล็ก

เศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL

โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนดีประจำตำบล

สารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

จุลสารกลุ่มนิเทศฯ

รายการเดือน
สาร นิเทศฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2562 
สาร นิเทศฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562 
สารนิเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2562 
แสดง 3 รายการจากหน้า สารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

รายงาน/วิจัย

ชื่อรายงาน
รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนขนาดกลาง 62 
รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2562 
รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพการศึกษา (Big Data) 
รายงานการประเมิน SAR ประจำปี 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
การรายงานการนิเทศ ติดตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
สรุปผลการดำเนินงานประชุมผู้บริหารและคณะครู ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านกาวเทียม DLTV 
สื่อการเรียนรู้ นอกแผนงาน โครงการ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแะการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน DLIT/DLTV 
การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมในสถานศึกษา 
รายงานการจัดการศึกษา (SAR 2560) 
การส่งเสริมให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหาและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (กิจกรรมนอกแผนงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3) 
รายงานผลการดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
สภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับปฐมวัยและความต้องการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
รายงานผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
แสดง 15 รายการจากหน้า รายงาน จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้เพื่อการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

คู่มือ แบบฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงาน
นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบาย สพฐ. ปี 2562 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
โรงเรียนร่วมพัฒนา 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ปลูกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 
สมรรถนะกับศึกษานิเทศก์แนวใหม่ 
ศึกษานิเทศก์ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ระเบียบงานสารบัญ 
การนิเทศบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวบรวม คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
Test-Blueprint กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) 
คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม OpenStat สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น) 
โปรแกรม InStat+ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
คู่มือ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม InStat+" 
การสร้าง QR code ด้วย Mozilla FireFox และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การสร้าง QR code ด้วย Google Chrome และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 2561 
คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
คู่มือปฏิบัติงาน "กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา" 
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  
คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสร้าง QR code  
แสดง 49 รายการจากหน้า คลังความรู้ - นิเทศติดตามฯ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • สอนคิดคณิตศาสตร์ ป.๕           ขอเชิญชวนครูไทย เพิ่มความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๕ โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ ว ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 01:14 โดย ketsirin paengwiset
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT ป.6 สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง My Space ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 4 ชั่วโมง ครูและนักเรียนที่สนใจ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2559 05:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT คบเด็กสร้างเมือง สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง คบเด็กสร้างเมือง  ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:45 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมด้าน ICT ขยะมีประโยชน์ สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง ขยะมีประโยชน์ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง สนใจคลิกท ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:42 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนปลอดขยะ

 • รวมคลิป VDO การจัดการขยะในโรงเรียน 1.บ้านหลัก กพศ.7 ทับทิมสยาม https://youtu.be/eGtB6qQwV60 2.บ้านปราสาทเยอ กพศ.19 ปราสาทเยอสุขสวัสดิ์ https://www.youtube.com/watch?v=1zgWe-u0Ubs 3 ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2562 21:20 โดย อภิชาติ สํานวน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »