หน้าแรก


https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/home
 

กลุ่มสาระฯ
 

ทำเนียบบุคลกร
กลุ่มนิเทศฯ
 
http://thanakrit.esdc.go.th/
เว็บไซต์
กลุ่มสื่อฯ
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 

เฟสบุ๊ค
สื่อนวัตกรรม
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/ssk3dlit/
เว็บไซต์
DLIT/DLTV
 
https://www.facebook.com/groups/dlitssk3/
เฟสบุ๊ค
ชุมชนนักปฏิบัติ
 
คลังความรู้      คลังความรู้
 


 
 
 
 
http://www.youtube.com/obectvonline

ประกาศ-กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นำเสนอ 7 เรื่องล่าสุด (อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่)

ประกาศ-กลุ่มนิเทศติดตามฯ

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 272 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความเคลื่อนไหวล่าสุด โดย รอง. พิจิตร ทานะ


อ่านข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศก์

 • อบรมสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบรมสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย เพื่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนตระเวนชายแดน และโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนระด ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 19:28 โดย สหรัฐ โสภา
 • นิเทศติดตามการทดสอบความสามารถในการอ่านการเขียน วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามการทดสอบความสามารถนักเรียน "การอ่านการเขียน" โรงเรียนบ้านไทร และโรงเรียนบ้านโป ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 02:14 โดย Thanakrit Apidej
 • True Leader วันที่ 19-23 มิถุนายน 2561 ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด เข้ารับการพัฒนาในหักสูตร "True Leader" ที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปายมาศ จังหวัดบุรีร ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 06:01 โดย Thanakrit Apidej
 • การนิเทศทางไกล     8 มิถุนายน 2561 ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด เป็นวิทยากรนำเสนอระบบการนิเทศทางไกล ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประช ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 18:15 โดย Thanakrit Apidej
 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2561 16:52 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สะเต็มศึกษา

 • วิทยาการคำนวณ รู้จักวิทยาการคำนวณ สาระใหม่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจคลิกที่ภาพหรือลิงค์นี้
  ส่ง 11 ส.ค. 2561 16:26 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อว ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2559 19:51 โดย Thanakrit Apidej
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยคลิกที่นี่หรือท ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:09 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:05 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:00 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องสมุด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เด็กพิเศษ-เรียนรวม


นวัตกรรมการจัดการศึกษา รอง.พิจิตร ทานะ

ประชาสัมพันธ์-สื่อการเรียนรู้

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

 • แนะนำเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอแนะนำเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ของกลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 19:22 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำเว็บไซต์ OBEC RESEARCH     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ OBEC RESEARCH เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารการวิจัย ทุนวิจัย ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 19:59 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม     ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็นกระดาษดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและลงทุนสูง รวมทั้งต ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2561 06:55 โดย Thanakrit Apidej
 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 18:59 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำเว็บไซต์เสริมความรู้ ขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปใช้ในการทบทวน เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม เนื้อหาที่นี่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเนื้อหาและใช้ในการเรียนรู้ด ...
  ส่ง 30 ธ.ค. 2560 16:27 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การศึกษาปฐมวัย

 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 19:01 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนขนาดเล็ก

เศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL

โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนดีประจำตำบล

อ่านเนื้อหาของกลุ่มสาระทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • สอนคิดคณิตศาสตร์ ป.๕           ขอเชิญชวนครูไทย เพิ่มความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๕ โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ ว ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 01:14 โดย ketsirin paengwiset
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT ป.6 สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง My Space ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 4 ชั่วโมง ครูและนักเรียนที่สนใจ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2559 05:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT คบเด็กสร้างเมือง สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง คบเด็กสร้างเมือง  ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:45 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมด้าน ICT ขยะมีประโยชน์ สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง ขยะมีประโยชน์ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง สนใจคลิกท ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:42 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว