หน้าแรก


https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/home
 

กลุ่มสาระฯ
 

ทำเนียบบุคลกร
 
http://thanakrit.esdc.go.th/
เว็บไซต์
กลุ่มสื่อฯ
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/standard
ระบบประกัน
ออนไลน์
 

เฟสบุ๊ค

 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/ssk3dlit/
เว็บไซต์
 
https://www.facebook.com/groups/dlitssk3/
ชุมชนนักปฏิบัติ
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/trc/
ศูนย์สื่อนวัตกรรม
 

Knowledge
Management

 
ประกาศ-กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นำเสนอ 7 เรื่องล่าสุด (อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่)

ประกาศ-กลุ่มนิเทศติดตามฯ

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 194 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความเคลื่อนไหวล่าสุด โดย รอง. พิจิตร ทานะ


อ่านข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศก์

 • เตรียมความพร้อม สอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     วันที่ 19 มกราคม 2560 ชมรมครูอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความเพื่อการทดสอบวิชาภาษาไทยประเภทอัตนัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย    ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนอำเภอไพรบึง    คร ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2560 02:24 โดย Thanakrit Apidej
 • PBL จิตศึกษา ภาษาอังกฤษ         วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด นิเทศกิจกรรม Workshop จิตศึกษาภาษาอังกฤษ  โดยโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตศ ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 18:06 โดย Thanakrit Dejnagred
 • นิเทศความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ       วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด ได้ดำเนินการนิเทศติดตามนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2559 23:19 โดย Thanakrit Dejnagred
 • นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2559 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ดำเนินการนิเทศติดตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 (ไพรบึง) 11 โรงเร ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2559 15:49 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ประชุมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบ VDO conference     วันที่ 31 ตุลาคม 2559 สำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ถ่ายทอดการประชุมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบ ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2559 21:34 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
อ่านเนื้อหาของกลุ่มงานทั้งหมด

กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 • ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าดูผล O-NET ปี 58 ได้ที่ http://www.niets.or.th/examweb/frlogin.aspx
  ส่ง 28 มี.ค. 2559 00:10 โดย ketsirin paengwiset
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคู่มือวัฒนธรรมการนิเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคู่มือวัฒนธรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพสต์26 นาทีก่อนโดยphatchamon pimoonchatวันที่ 25-26 เมษายน 2559  ณ โรงแรมทองเพกา ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2559 22:28 โดย phatchamon pimoonchat
 • คู่มือศึกษานิเทศก์     กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในปีการศ ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2559 23:56 โดย สมนึก ศรีดาพันธ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สะเต็มศึกษา

 • อบรม/ปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 18-17 ก.ค. 2559 วันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัทศรีสะเกษ ดำเนินการฝึกอบรม และปฏิบัติการการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2559 09:03 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อว ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2559 19:51 โดย Thanakrit Apidej
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยคลิกที่นี่หรือท ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:09 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:05 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:00 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนดีประจำตำบล

ห้องสมุด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เด็กพิเศษ-เรียนร่วม


นวัตกรรมการจัดการศึกษา รอง.พิจิตร ทานะ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว็บไซต์ http://www.tewfree.com ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 19:51 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape          กล่องสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภันฑ์ หรือสื่ออื่นๆ การออกแบบกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape สามารถช่วยลดขั้นตอนการออกแบบได้อย่างมาก ขั้นตอนมีดังนี้1. คลิกท ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 23:23 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2559 ดาวน์โหลดได้แล้ว โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนไกลกังวล เผยแพร่คู่มือครู "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" พร้อมแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดแล้ว ที่นี่ (คลิกที่ภาพ)
  ส่ง 27 ส.ค. 2559 01:21 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอาจจะเป็นสิ่งยากสำหรับผู้เรียนเนื่องจากโอกาสที่จะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษานับเป็นเรื่องยาก ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2559 00:53 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric           การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  การวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2559 01:23 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์-สื่อการเรียนรู้

 • วารสารวิชาการ เมษายน-มิถุนายน     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดทำหนังสือ "วารสารวิชาการ" แจกให้กับหน่วยงานในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ร ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 21:32 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ผลงานการประกวดภาพวาดจินตนาการภาพอนาคตทางวิทยาศาสตร์ 2558             สำนัักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากการประกวดภาพวาดจินตนาการภาพอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การใช้พลังงานของมนุษยชาติในอ ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 06:42 โดย Thanakrit Apidej
 • บันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สำนักพัฒนานัวตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้จัดสรรหนังสือบันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ให้โรงเรียนทุกโรงเร ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 06:18 โดย Thanakrit Apidej
 • สื่อวีดีทัศน์ สอนคิดคณิตศาสตร์ ป. 5           ขอเชิญชวนครูไทย เพิ่มความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ ว ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 21:37 โดย Thanakrit Dejnagred
 • หนังสือ "บรรณนิทัศน์หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้รับหนังสือ "บรรณนิทัศน์หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย" และได้ดำเนินการเผบแพร่หนังสือ ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2559 23:53 โดย Thanakrit Dejnagred
 • หนังสือ "เจ้าฟ้ามหิดลของหนู" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้รับหนังสือ "เจ้าฟ้ามหิดล ของหนู" ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2559 20:27 โดย Thanakrit Dejnagred
 • หนังสือ "อยู่เพื่อโลกหล้า" หนังสือ "อยู่เพื่อโลกหล้า" เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเห็นว่าม ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2559 01:50 โดย Thanakrit Dejnagred
 • หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ทำการเผยแพร่หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 รัชกาล ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2559 00:18 โดย Thanakrit Dejnagred
 • วิถีธรรมตามรอยพ่อ (ฉบับการ์ตูน 2) สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่หนังสือมายังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เห็นว่าเป็นหนังส ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2559 23:48 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนขนาดเล็ก

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่  23 - 26  มิถุนายน  2559  อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ DLIT  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่วันนี้  ได้ความรู้ดังน ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2559 04:22 โดย put mongkol
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL

การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ

รวมเรื่องเล่าเร้าพลังอ่านเนื้อหาของกลุ่มสาระทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • พันธสัญญาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำพันธสัญญากับผู้บริหารและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ ที่ห้องประชุมจต ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 19:43 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 การประชุมทางไกล ประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) ถ่ายทอดสด วันที่ 31 ตุลาคม 59 เวลา 11.00 - 12 ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 06:20 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งวิดีโอวิทยาศาสตร์ แหล่งวิดีโอทางวิทยาศาสตร์ที่เว็บไซต์ http://www.sciencechannel.com/videos/         มีวิดีโอหลากหลายสามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ได้ และด้วยการบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษจึงช่วยส ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2559 19:13 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แนะนำแหล่งสื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด       มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัสอเมริการมีเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงให้ทั้งครูและผู้ที่สนใจเข้าไปใช้งาน มีสื่อเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์มากถึง 360 ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 06:37 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แนะนำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กจาก National Geographic National Geographic ผู้ผลิตสารคดีชั้นนำของโลก จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เข้มข้น เหมาะสมสำหรับผู้สอนและผู้เรียน คลิปสารคดีเป็นภาษาอ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2559 06:32 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • สอนคิดคณิตศาสตร์ ป.๕           ขอเชิญชวนครูไทย เพิ่มความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๕ โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ ว ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 01:14 โดย ketsirin paengwiset
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • การประชุมปฏบัติการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์    ภาคเรียนที่  ๑  ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้มีความชัดเจน      เป้าหมายของการศึกษา  ปวศ.ท้องถิ่น - เป้าหมายทางวิชาการ๑.  การรวบรวมข้อม ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 20:50 โดย รุ่งรพี สมทอง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59ดูรายละเอียด  ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
  ส่ง 5 ก.ค. 2559 02:02 โดย phatchamon pimoonchat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT ป.6 สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง My Space ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 4 ชั่วโมง ครูและนักเรียนที่สนใจ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2559 05:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT คบเด็กสร้างเมือง สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง คบเด็กสร้างเมือง  ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:45 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมด้าน ICT ขยะมีประโยชน์ สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง ขยะมีประโยชน์ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง สนใจคลิกท ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:42 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว