หน้าแรก


https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/home
 

กลุ่มสาระฯ
 

ทำเนียบบุคลกร
 
http://thanakrit.esdc.go.th/
เว็บไซต์
กลุ่มสื่อฯ
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/km/
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 

เฟสบุ๊ค

 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/ssk3dlit/
เว็บไซต์
 
https://www.facebook.com/groups/dlitssk3/
ชุมชนนักปฏิบัติ
 
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/trc/
ศูนย์สื่อนวัตกรรม
 

Knowledge
Management

 
 
 
 
http://www.youtube.com/obectvonline

ประกาศ-กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นำเสนอ 7 เรื่องล่าสุด (อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่)

ประกาศ-กลุ่มนิเทศติดตามฯ

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 240 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความเคลื่อนไหวล่าสุด โดย รอง. พิจิตร ทานะ


อ่านข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าว-กิจกรรมศึกษานิเทศก์

 • การนิเทศการสอบ ONET คณะนิเทศอำเภอไพรบึง วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะผู้นิเทศการจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) อำเภอไพรบึง ได้เข้านิเทศศูนย์สอบ ONET ในอำเภอไพรบึงได้แก่     ๑ ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2561 02:40 โดย Thanakrit Apidej
 • สอบแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นานาชาติ วันที่ 7 มกราคม 2561 สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลปรางค์ก
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 01:46 โดย Thanakrit Apidej
 • กลุ่มงานสื่อฯ แจกคู่มือ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพร่เอกสารหลายรายการในการประชุมผู้บริหารถึงโรงเรียนทุกโรงเรียน ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 03:43 โดย Thanakrit Apidej
 • ประชุม กตปน.สัญจร และ นิเทศ ติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะ กตปน. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประธานกุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันนิเทศ ติดตาม เพิ่มประสิทธ ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2560 06:02 โดย Thanakrit Apidej
 • ประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต บ้านละลม บ้านธาตุพิทยาคม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นิเทศโรงเรียนสุจริต ภาคเช้า โรงเรียนบ้านแซรไปร ภาคบ่ายโรงเรียนบ้านขะยูงกิจกรรม    1. แจ้งวัตถุประสงค์ของการนิเทศต ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2560 03:55 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »
อ่านเนื้อหาของกลุ่มงานทั้งหมด

กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 • ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าดูผล O-NET ปี 58 ได้ที่ http://www.niets.or.th/examweb/frlogin.aspx
  ส่ง 28 มี.ค. 2559 00:10 โดย ketsirin paengwiset
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคู่มือวัฒนธรรมการนิเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคู่มือวัฒนธรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพสต์26 นาทีก่อนโดยphatchamon pimoonchatวันที่ 25-26 เมษายน 2559  ณ โรงแรมทองเพกา ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2559 22:28 โดย phatchamon pimoonchat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สะเต็มศึกษา

 • อบรม/ปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 18-17 ก.ค. 2559 วันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัทศรีสะเกษ ดำเนินการฝึกอบรม และปฏิบัติการการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2559 09:03 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อว ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2559 19:51 โดย Thanakrit Apidej
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยคลิกที่นี่หรือท ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:09 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 สส.วท จัดทำเอกสารคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ม 1-3) เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:05 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 สส.วท จัดทำเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) ครูผู้สอนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 09:00 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องสมุด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เด็กพิเศษ-เรียนรวม


นวัตกรรมการจัดการศึกษา รอง.พิจิตร ทานะ

ประชาสัมพันธ์-สื่อการเรียนรู้

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

 • คู่มือการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม     ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็นกระดาษดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและลงทุนสูง รวมทั้งต ...
  ส่ง โดย Thanakrit Apidej
 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 18:59 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำเว็บไซต์เสริมความรู้ ขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปใช้ในการทบทวน เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม เนื้อหาที่นี่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเนื้อหาและใช้ในการเรียนรู้ด ...
  ส่ง 30 ธ.ค. 2560 16:27 โดย Thanakrit Apidej
 • แจกคู่มือ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพร่เอกสารหลายรายการในการประชุมผู้บริหารถึงโรงเรียนทุกโรงเรียน ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 03:44 โดย Thanakrit Apidej
 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว็บไซต์ http://www.tewfree.com ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 19:51 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การศึกษาปฐมวัย

 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หนังสือ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" กลุ่มงานส่งเสริมพัฒานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรให้ทุกโรงเรียนในสังก ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 19:01 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนขนาดเล็ก

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่  23 - 26  มิถุนายน  2559  อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ DLIT  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่วันนี้  ได้ความรู้ดังน ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2559 04:22 โดย put mongkol
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL

โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนดีประจำตำบล

อ่านเนื้อหาของกลุ่มสาระทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • สอนคิดคณิตศาสตร์ ป.๕           ขอเชิญชวนครูไทย เพิ่มความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๕ โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ ว ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 01:14 โดย ketsirin paengwiset
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • การประชุมปฏบัติการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์    ภาคเรียนที่  ๑  ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้มีความชัดเจน      เป้าหมายของการศึกษา  ปวศ.ท้องถิ่น - เป้าหมายทางวิชาการ๑.  การรวบรวมข้อม ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 20:50 โดย รุ่งรพี สมทอง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59ดูรายละเอียด  ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
  ส่ง 5 ก.ค. 2559 02:02 โดย phatchamon pimoonchat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT ป.6 สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง My Space ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 4 ชั่วโมง ครูและนักเรียนที่สนใจ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2559 05:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT คบเด็กสร้างเมือง สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง คบเด็กสร้างเมือง  ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:45 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สสวท.แจกฟรี กิจกรรมด้าน ICT ขยะมีประโยชน์ สสวท.แจกฟรีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ICT ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เรื่อง ขยะมีประโยชน์ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง สนใจคลิกท ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2559 04:42 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว