คลังความรู้

คลังความรู้ - การศึกษาทางไกล

สาระความรู้ และความเคลื่อนไหว การศึกษาทางไกล

Showing posts 1 - 10 of 15. View more »

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • เรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ DwThai.Com เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เหมาะสำหรับครูผู้สอนและเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาการสร้างเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้นอกจากจะให้ความรู้และความเข ...
  Posted Jun 4, 2016, 3:40 AM by Thanakrit Dejnagred
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับบ้าน บ้านแสนรัก เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน นำเสนอในรูปแบบของวิดีทัศน์ มีความเหมาะสมสำหรับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีใจรักในการออกแบบที่อยู่อาศัย ...
  Posted Jun 4, 2016, 3:32 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ภาษาต่างประเทศ

 • The Magic of the Alphabet A ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3     สื่อ VDO สำหรับจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง The magic of the Alphabet สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คุณครูที่สนใจนำมาใช้ในการเร ...
  Posted Jul 3, 2016, 10:55 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

วิทยาศาสตร์

 • สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT ป 6 สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง My Space ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 4 ชั่วโมง ครูและนักเรียนที่สนใจ ...
  Posted Jun 15, 2016, 3:31 PM by Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด       มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัสอเมริการมีเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงให้ทั้งครูและผู้ ที่สนใจเข้าไปใช้งาน มีสื่อเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์มากถึง 360 ...
  Posted Jun 14, 2016, 6:40 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

สังคมศึกษา

 • VDO 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน     แหล่งการเรียนรู้ประเภท VDO ใช้สำหรับจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สนใจคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  Posted Jul 3, 2016, 6:40 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »คณิตศาสตร์

 • ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์     สื่อ VDO เรื่องร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อบรรยายสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ค ...
  Posted Jul 3, 2016, 10:46 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ภาษาไทย

 • เพลงสระ อา     โครงการ DLIT ได้รวบรวมเพลงสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพลงสระอา เป็นเพลงที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ คุณครูที่สนใจนำมาใช้ในการจัดเรียนรู้สามารถเข้าไปใช้งานคลิกที่นี่หร ...
  Posted Jul 3, 2016, 10:05 PM by Thanakrit Dejnagred
 • เพลงสระ อะ     โครงการ DLIT รวบรวมสื่อวิดีทัศน์เพลงสำหรับเด็กเรื่อง สระ อะ คุณครูที่สนใจสามารถเข้าไปนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  Posted Jul 3, 2016, 9:49 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ศิลปศึกษา

 • สื่อ VDO ทัศนธาตุ     สื่อ VDO วิชาศิลปศึกษาเรื่องทัศนธาตุ เป็นสื่อที่ทำโดยครูผู้สอนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้โดยคลิกที่นี่หรือท ...
  Posted Jul 3, 2016, 11:11 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

สุขศึกษา พลศึกษา

 • สื่อ VDO เรื่อง ภูมิคุ้มกัน สื่อวิดีโอเรื่องภูมิคุ้มกัน เป็นสื่อ VDO ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องภูม ...
  Posted Jul 3, 2016, 11:17 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »Comments