หน้าแรก

         การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับโรงเรียนในเครือข่ายและนำเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ ไปยังโรงเรียน
ความเคลื่อนไหว DLIT
DLIT สพฐ.

DLTV สพฐ.
กิจกรรม DLIT ศรีสะเกษ เขต 3
DLIT ศก.3

DLTV ศก.3
แนะนำแหล่งเรียนรู้ DLIT
แนะนำแหล่งเรียนรู้

กลุ่มบนเฟสบุ๊ค

ประกาศ DLIT/DLTV ศรีสะเกษ เขต 3

 • ชมวิดีทัศน์การประชุม NewDLTV 26 ส.ค. 61 ชมวีดิทัศน์ย้อนหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัด New DLIT/DLTVคลิกที่ภาพ หรือคลิกที่วีดิท ...
  Posted Aug 26, 2018, 9:15 PM by Thanakrit Apidej
 • แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ DLTV แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานส ...
  Posted Jun 25, 2018, 7:56 PM by Thanakrit Apidej
 • ระบบการศึกษาทางไกล DLTV แบบออนไลน์ (Streaming) ทุกโรงเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน้ตแบบออนไลน์ในลักษณะสตรีมมิ่ง 9Streaming) แบบเรียลไทม์ ได้แล้ว (คลิกที่ลิงค์ชั้นเร ...
  Posted May 20, 2018, 5:07 PM by Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ DLTV ที่คลังสื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ได้ที่คลังสื่อการเรียนรู้คลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพ
  Posted May 20, 2018, 7:12 AM by Thanakrit Apidej
 • ชม วิดีโอย้อนหลัง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (3) เชิญชม วิดีโอย้อนหลัง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (3)คลิกที่ภาพหรือชมได้โดยตรง
  Posted May 20, 2018, 6:54 AM by Thanakrit Apidej
Showing posts 1 - 5 of 15. View more »

ความเคลื่อนไหว DLIT

 • VTR : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT VTR : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  เป็น VTR ที่ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  Posted Jun 3, 2016, 6:54 AM by Thanakrit Dejnagred
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT คำชี้แจง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดย นายอนุสรณ์ พูเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  Posted Jun 3, 2016, 6:49 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ความเคลื่อนไหว DLTV

 • ชมวิดีทัศน์การประชุม NewDLTV 26 ส.ค. 61 ชมวีดิทัศน์ย้อนหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัด New DLIT/DLTVคลิกที่ภาพ หรือคลิกที่วีดิท ...
  Posted Aug 26, 2018, 9:12 PM by Thanakrit Apidej
 • อบรมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สำหรับ ผอ.รร. และคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชมวิดีทัศน์อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ผอ.รร. และคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ได้จากวิดีทัศน์ ต่อไปนี้
  Posted Jun 4, 2016, 3:07 AM by Thanakrit Dejnagred
 • โครงการจัดทำเนื้อหา DLTV ระบบ eLearning มัธยมศึกษา         โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับมัธยมศึกษา โดยจัดรวบรวมเนื้อหาจำแนกเป็นสาระการเรียนรู้ ตามระดับชั้น ทำให้ง่ายในการเข้าใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนและเร ...
  Posted Jun 3, 2016, 6:02 PM by Thanakrit Dejnagred
 • โครงการจัดทำเนื้อหา DLTV ระบบ eLearning ประถมศึกษา       โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาแต่ละสาระจัดทำแยกเป็นหมวดหมู่ตามระดับชั้น เปิดให้เข้าศึกษาได้แล้วในลักษณะของ eLearning       ครูและนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้แล ...
  Posted Jun 3, 2016, 5:55 PM by Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2559 ดาวน์โหลดได้แล้ว โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนไกลกังวล เผยแพร่คู่มือครู "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" พร้อมแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดแล้ว ที่นี่ (คลิกที่ภาพ)
  Posted Jun 3, 2016, 7:19 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »


แนะนำแหล่งเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • เรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ DwThai.Com เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เหมาะสำหรับครูผู้สอนและเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาการสร้างเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้นอกจากจะให้ความรู้และความเข ...
  Posted Jun 4, 2016, 3:40 AM by Thanakrit Dejnagred
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับบ้าน บ้านแสนรัก เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน นำเสนอในรูปแบบของวิดีทัศน์ มีความเหมาะสมสำหรับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีใจรักในการออกแบบที่อยู่อาศัย ...
  Posted Jun 4, 2016, 3:32 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

คณิตศาสตร์

 • ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์     สื่อ VDO เรื่องร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อบรรยายสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ค ...
  Posted Jul 3, 2016, 10:46 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ภาษาต่างประเทศ

 • The Magic of the Alphabet A ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3     สื่อ VDO สำหรับจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง The magic of the Alphabet สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คุณครูที่สนใจนำมาใช้ในการเร ...
  Posted Jul 3, 2016, 10:55 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ภาษาไทย

 • เพลงสระ อา     โครงการ DLIT ได้รวบรวมเพลงสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพลงสระอา เป็นเพลงที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ คุณครูที่สนใจนำมาใช้ในการจัดเรียนรู้สามารถเข้าไปใช้งานคลิกที่นี่หร ...
  Posted Jul 3, 2016, 10:05 PM by Thanakrit Dejnagred
 • เพลงสระ อะ     โครงการ DLIT รวบรวมสื่อวิดีทัศน์เพลงสำหรับเด็กเรื่อง สระ อะ คุณครูที่สนใจสามารถเข้าไปนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  Posted Jul 3, 2016, 9:49 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »


กิจกรรม DLIT ศรีสะเกษ เขต 3

 • VDO ประชุม ผอ.สพป. การจัด New DLIT/DLTV 26 ส.ค. 61 ชมวีดิทัศน์ย้อนหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัด New DLIT/DLTVคลิกที่ภาพ หรือคลิกที่วีดิท ...
  Posted Aug 26, 2018, 9:08 PM by Thanakrit Apidej
 • ขยายผล DLIT โรงเรียนสวัสดีวิทยา ขยายผล DLIT โรงเรียนสวัสดีวิทยา19 เมษายน 2559โดย กิตติศักดิ์ มครนันท์ พีระวัฒน์ โพธารินทร์
  Posted Jun 3, 2016, 6:17 AM by Thanakrit Dejnagred
 • อบรมขยายผล DLIT โรงเรียนบ้านแทรง อบรมขยายผล DLIT โรงเรียนบ้านแทรง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558
  Posted Jun 3, 2016, 6:11 AM by Thanakrit Dejnagred
 • อบรมขยายผล DLIT โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อบรมขยายผล DLIT โรงเรียนบ้านพรหมเจริญวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมผลการอบรม
  Posted Jun 3, 2016, 5:57 AM by Thanakrit Dejnagred
 • อบรมขยายผล DLIT การอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)วันที่ 21 – 22, 23 – 24, 25 – 26 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพ ...
  Posted Jun 4, 2016, 7:22 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »

กิจกรรม DLTV ศรีสะเกษ เขต 3

 • ชมวิดีทัศน์การประชุม NewDLTV 26 ส.ค. 61 ชมวีดิทัศน์ย้อนหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัด New DLIT/DLTVคลิกที่ภาพ หรือคลิกที่วีดิท ...
  Posted Aug 26, 2018, 9:17 PM by Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการดำเนินงานได้แล้วคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ที่นี่
  Posted Jun 4, 2016, 3:15 AM by Thanakrit Dejnagred
 • อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง การถ่ายทอดสดทั่วประเทศเพื่อขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แผ่ขยายไปทั่วประเทศ ก้าวสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชมรายการย้อนหลังได้จากวิดีทัศน์นี้
  Posted Jun 4, 2016, 3:01 AM by Thanakrit Dejnagred
 • ถ่ายทอดสด การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เดือนพฤษภาคม 2558 เริ่มต้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ
  Posted Jun 4, 2016, 2:50 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »


แนะนำแหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

 • สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT ป 6 สส.วท แจกกิจกรรมด้าน ICT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง My Space ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 4 ชั่วโมง ครูและนักเรียนที่สนใจ ...
  Posted Jun 15, 2016, 3:31 PM by Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด       มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัสอเมริการมีเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงให้ทั้งครูและผู้ ที่สนใจเข้าไปใช้งาน มีสื่อเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์มากถึง 360 ...
  Posted Jun 14, 2016, 6:40 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

ศิลปศึกษา

 • สื่อ VDO ทัศนธาตุ     สื่อ VDO วิชาศิลปศึกษาเรื่องทัศนธาตุ เป็นสื่อที่ทำโดยครูผู้สอนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้โดยคลิกที่นี่หรือท ...
  Posted Jul 3, 2016, 11:11 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

สังคมศึกษา

 • VDO 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน     แหล่งการเรียนรู้ประเภท VDO ใช้สำหรับจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สนใจคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  Posted Jul 3, 2016, 6:40 AM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

สุขศึกษา พลศึกษา

 • สื่อ VDO เรื่อง ภูมิคุ้มกัน สื่อวิดีโอเรื่องภูมิคุ้มกัน เป็นสื่อ VDO ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องภูม ...
  Posted Jul 3, 2016, 11:17 PM by Thanakrit Dejnagred
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »