หนังสือราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตรืตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32

โพสต์11 ส.ค. 2561 01:56โดยsasiprapha hanpoom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตรืตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 ตามไฟล์แนบ

การรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9

โพสต์17 มิ.ย. 2561 19:10โดยsasiprapha hanpoom   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 19:22 ]

                                            ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธให้ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อย จำนวน 8 รุ่น ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม รายละเอียดการรับสมัครดังส่งที่ส่งมาด้วย

1-10 of 43