กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 พ.ย. 2561 23:29 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
18 พ.ย. 2561 23:29 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_13291065.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
18 พ.ย. 2561 23:29 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์การเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
18 พ.ย. 2561 23:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
18 พ.ย. 2561 23:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_13224461.pdf กับ ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
18 พ.ย. 2561 23:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
18 พ.ย. 2561 23:16 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6"
18 พ.ย. 2561 23:16 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_13210910.pdf กับ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6"
18 พ.ย. 2561 23:16 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6"
18 พ.ย. 2561 23:12 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมระหว่างประเทศ EduDee ประจำปี 2561
18 พ.ย. 2561 23:12 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_11360043.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมระหว่างประเทศ EduDee ประจำปี 2561
18 พ.ย. 2561 23:12 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมระหว่างประเทศ EduDee ประจำปี 2561
18 พ.ย. 2561 23:08 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9 (GEPOT 9)
18 พ.ย. 2561 23:08 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_11340755.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9 (GEPOT 9)
18 พ.ย. 2561 23:08 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9 (GEPOT 9)
18 พ.ย. 2561 23:00 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ขอเสนอแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
18 พ.ย. 2561 23:00 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_11315059.pdf กับ ขอเสนอแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
18 พ.ย. 2561 23:00 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ขอเสนอแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
18 พ.ย. 2561 22:49 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
18 พ.ย. 2561 22:49 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_11303118.pdf กับ ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
18 พ.ย. 2561 22:49 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
18 พ.ย. 2561 22:44 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
18 พ.ย. 2561 22:44 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20181119_11273016.pdf กับ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
18 พ.ย. 2561 22:44 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
16 พ.ย. 2561 01:22 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า