เร่งรัดการรายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:59โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
เร่งรัดการรายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
4 ธ.ค. 2561 00:59
Comments