ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการค้านดาราศาสตร์ ขั้นต้น ประจำปี 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:58โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
     ด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สดร.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) กำหนดจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
7 ม.ค. 2562 22:58
Comments