ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์สถานบันวัคซีนแห่งชาติ

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:14โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
ด้วย สถานบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีนทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ การพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านสุขภาพ สถานบันวัคซีนแห่งชาติ จึงได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ ในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 3-5 นาทีส่งได้คนละ 1 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?" รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
7 ม.ค. 2562 23:14
Comments