ประชาสัมพันธ์การจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:47โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
      ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
7 ม.ค. 2562 22:47
Comments