" สพม.32 ขับเคลื่อนนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย "

โพสต์6 ม.ค. 2562 17:57โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 17:57 ]

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารขับเคลื่อนนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน หน่วยงานสังกัด สพฐ. ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป (ภาพกิจกรรม)
Comments