8 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:30โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 18:31 ]

“ การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ” ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา แจ้งข้อราชการเพื่อทราบและดำเนินการ .  ภาพกิจกรรม
Comments