ข่าวกิจกรรม


8 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:30โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 18:31 ]


“ การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ” ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา แจ้งข้อราชการเพื่อทราบและดำเนินการ .  ภาพกิจกรรม

7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้รับผิดชอบโปรแกรม และ Admin

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:25โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


( 7 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้รับผิดชอบโปรแกรม และ Admin เครือข่ายการจัดระบบการจัดการแข่งขัน “ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนปีการศึกษา 2561” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1,2,3และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนปีการศึกษา 2561” และการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการระบบการจัดการแข่งขัน การบันทึกข้อมูลและการโอนส่งต่อข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามกำหนดเวลาทุกขั้นตอน โดยมีคณะกรรมการฝ่าย ICT จำนวน 10 ADMIN ของโรงเรียนที่เป็นสนามจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันละ 2 คน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทั้ง 66 โรงเรียน .  ภาพกิจกรรม

7 พฤศจิกายน 2561 (สพม.32 "องค์กรสู่มาตรฐานสากล ")

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:19โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


“ ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่ขัดแย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ” พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517 วันนี้ ( 7 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยมีข้อราชการประชุมควบคุมภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 . ภาพกิจกรรม

6 พฤศจิกายน 2561 ผอ.สพม.32 " พบเพื่อนครูอัตราจ้าง "

โพสต์6 พ.ย. 2561 18:59โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


ผอ.สพม.32 มอบนโยบายเพื่อนครูธุรการ 124 ตำแหน่ง ในวันนี้ ( 6 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบเพื่อนครู พร้อมให้กำลังใจในการทำงาน ในการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้แก่โรงเรียน โดยเป็นการจ้างตลอดปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการลดภาระงานครู ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้แก่โรงเรียน สพม.32ได้จัดการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีครูธุรการโรงเรียน จำนวน 49 ราย ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 58 ราย ครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์/ครูและบุคลากรโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ 6 รายและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 11 คน รวมจำนวน 124 ราย .  ภาพกิจกรรม

6 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:51โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้ ( 6 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยผอ.แจ้งกิจกรรมและข้อราชการที่จะต้องดำเนินการในช่วงของสัปดาห์นี้ .   ภาพกิจกรรม

5 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตราฐานสากล "

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:44โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 18:46 ]


"...เมืองไทยนี้ต้องพึ่งเกษตรกรเป็นสำคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและต้องยึดอาชีพนี้มา และไม่ใช่เพราะเหตุนั่นเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีกสิกรรม การประกอบอาชีพ ในด้านผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะเป็นการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม้ หรือทำมาหากินในด้านปศุสัตว์หรือประมง..." พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการสึกษา ได้แจ้งข้อราชการที่จะต้องดำเนินการในช่วงของสัปดาห์นี้ . ภาพกิจกรรม

2 พ.ย.2561 สพฐ.ประชุมสัญจร

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:40โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


สพฐ.สัญจรจัดประชุมเข้ม ผอ.เขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทั่วประเทศ(สพฐ.สัญจร) โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ประธานการประชุม วาระการประชุม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) นายสนิท แย้มเกสร รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) หารือข้อราชการสู่การปฏิบัติ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นำเสนอยุทธศาสตร์ 20 ปีสู่สถานศึกษา โครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา ชี้แจงการศึกษาดูงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.เกมส์ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพิเศษ ทั้งนี้คณะผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทั่วประเทศ แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย .  ภาพกิจกรรม

2 พ.ย. 2561 สพฐ. ถวายกฐินพระราชทานวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)จังหวัดเชียงราย

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:37โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันที่ 2 พ.ย.2561 พระครูปริยัติโกวิท(ฉายา โกวิโท)เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าพระกฐินในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน นำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยในพิธีมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทาน ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชน มาร่วมอนุโมทนาน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนร่วมพิธี โดยกฐินครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. โดยในพิธีมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทาน ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชน มาร่วมอนุโมทนาน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนร่วมพิธี โดยกฐินครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) นำปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.ประชาชนทั่วไปร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน .  ภาพกิจกรรม

29 ตุลาคม 2561 " ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:31โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


      ในวันนี้ ( 29 ตุลาคม 2561 ) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม) เขต 32 ( บุรีรัมย์) ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจังหวัด รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะกรรมการการและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการยกกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่และจัดทำคู่มือเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและคณะครู รวมทั้งสิ้น 114 คน ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 .  ภาพกิจกรรม

"ชี้แจงความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถฯ ของนักเรียน ระดับชาติ"

โพสต์24 ต.ค. 2561 20:10โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 18:33 ]


บุรีรัมย์จัดประชุม 76 เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจงความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถฯ ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอศิตา จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 เขต ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 และกำหนดทำพิธีเปิดงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าสนามช้างอารีนา โดยได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวม 76 เขต มาร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน เพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน กิจกรรมถนนคนเรียน พิธีเปิดงาน การจราจร ที่พัก และการร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ในการจัดงาน เช่น กิจกรรมปันหัตถศิลป์ถิ่นอีสา@ บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันกอล์ฟ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 และการจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์งาน ฯลฯ ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญชวนชาวบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเดินทางมาร่วมงานซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนหลายแสนคน และเชิญชวนร่วมชมกิจกรรมความสามารถของนักเรียน ซึ่งได้จัดสนามแข่งขันกระจายใน 11 อำเภอ รวม 53 สนามแข่งขัน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   ภาพกิจกรรม

1-10 of 688