รายละเอียดตำแหน่งว่างและสถานภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.32 ประกอบการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 1/2562

โพสต์3 ม.ค. 2562 17:41โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 00:47 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
Ċ
Phakpoom Phatchanee,
3 ม.ค. 2562 17:41
Ċ
Phakpoom Phatchanee,
3 ม.ค. 2562 17:41
Ċ
Phakpoom Phatchanee,
3 ม.ค. 2562 17:41
Comments