ประกาศประกวดราคา โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

โพสต์29 พ.ย. 2561 22:54โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกาศครั้งนี้ รายละเอียดดังแนบ

Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
29 พ.ย. 2561 22:54
Comments