ประกาศประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

โพสต์29 พ.ย. 2561 23:00โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 ด้วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร แบบ 101ล/27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา) รายละเอียดดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
29 พ.ย. 2561 23:00
Comments