ประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาภาษาจีน)

โพสต์9 พ.ย. 2561 00:30โดยsasiprapha hanpoom   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2561 00:31 ]

      Image result for ครุฑ
                   โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินระดมทรัพยากรของโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

โพสต์21 ต.ค. 2561 21:06โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2561 21:09 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์9 ต.ค. 2561 00:16โดยsasiprapha hanpoom

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์24 ก.ย. 2561 02:58โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาคท้องถิ่น ปี 2561
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

โพสต์13 ก.ย. 2561 01:25โดยbandid sangprakhon   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 21:19 ]


ด้วย  สพม.32 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว สพม.32  จึงขอประกาศ ผลการคัดเลือกฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์4 ก.ย. 2561 18:27โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 18:28 ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตราครุฑ
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

โพสต์21 ส.ค. 2561 18:56โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โพสต์20 ส.ค. 2561 21:19โดยbandid sangprakhon

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบ และหากท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา ให้จัดทำหนังสือนำส่งพร้อมแนบแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาและสำเนา ก.พ.7 ส่งไปยังกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อดำเนินการต่อไป

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 11

โพสต์20 ส.ค. 2561 19:31โดยbandid sangprakhon


สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่เว็ปไซต์ สำนักงาน ก.พ. https://register.ocsc.go.th/registration/ses ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ข้าราชการดังกล่าวต้องสามารถเข้าฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ส่งโดยตรงถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาต่อไป  

1-10 of 175