หน้าแรก

http://www.ssbr32.com/salary32/index.php
ศึกษาธิการจับมือสาธารณสุขปลูกฝังเยาวชน เข้าใจปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
เปิด[40] เมื่อ 08/03/17
รมช.ศธ. พบปะผู้ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม...
เปิด[98] เมื่อ 06/03/17
รมช.ศธ. มอบนโยบายเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
เปิด[157] เมื่อ 02/03/17
รมว.ศธเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
เปิด[201] เมื่อ 01/03/17
รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมจัดงาน ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑๒
เปิด[104] เมื่อ 28/02/17
เชิญรับชมถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ
เปิด[168] เมื่อ 27/02/17

 • กิจกรรมเช้าแถวตอนเช้า วันที่ 21 เมษายน 2560 กิจกรรมเช้าแถวตอนเช้า วันที่ 21 เมษายน 2560 ชมภาพ คลิก
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 23:46 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • กิจกรรมเช้าแถวตอนเช้า วันที่ 21 เมษายน 2560 กิจกรรมเช้าแถวตอนเช้า วันที่ 21 เมษายน 2560 ชมภาพ คลิก
  ส่ง 20 เม.ย. 2560 20:24 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า วันที่ 24 มีนาคน 2560 กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า วันที่ 24 มีนาคน 2560  ชมภาพ คลิก
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 19:30 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • โครงการบูรณาการ จัดการเรียนรู้
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 20:18 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • " รัก ศรัทธา " 45 วัน ปี 2560 กับกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนตร์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต ด้วยความรัก ความศรัทธาต่อองค์กร  คลิกชมภาพ
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 23:55 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 207 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • การสมัครเข้าโครงการ อย.น้อย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบชมรมหรือชุมชนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2560 01:06 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ด้วยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัมนเรศวร จะจัดโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมและมัธยมศุึกษา ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทาน  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ส่ง 28 เม.ย. 2560 00:19 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ Thailand 4.0 ด้วยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินโครงการประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนฯ ในการนี้ ทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ที่น
  ส่ง 25 เม.ย. 2560 01:52 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • โครงการบริการวิชาการ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2560 01:53 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • รับสมัครอัตรากำลังในการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรีมย์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดที่ประสงค์จะรับการเกลี่ยอัตรา โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยต ...
  ส่ง 20 เม.ย. 2560 20:42 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 118 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามกระบวนการบริหารงานกับสถานศึกษา ๔ ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


https://drive.google.com/file/d/0B_YkOJQIwHx9RmNtYjFTczk1OHc/view?usp=sharing
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php
http://www.parliament.go.th/dyouth/

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์