หน้าแรก


https://esan68.sillapa.net/sm-center/
https://drive.google.com/open?id=1V9yQOZjmyfUojxDbxiOasU5Xc7ccuE8G

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ระด […]

เริ่มแล้ว “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ภาคใต้ชาย […]

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานการแ […]

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ธ.ค.2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพช […]

30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตาจารย์ หม่อมหลวงปิ่น […]

7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ พลเอกสุ […]

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 702 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 181 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 467 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

        http://news.smis32.com/view_news_all.php 
                                            ทะเบียนคุมพัสดุออนไลน์                  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

http://schedule.sesao32.in.th/login.php?accesscheck=%2Findex.php       
       

สำเนาของ การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามกระบวนการบริหารงานกับสถานศึกษา ๔ ด้าน ปี2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


http://news.smis32.com/view_news_all.php
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ocMJhuLL-RF9q9UpXxVmXY_VbMvHZAZg

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ระบบสารสนเทศ
: SAR 60
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


http://www.sillapa.net/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เอกสาร/คู่มือ
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://122.155.0.135/betqbank/Pages/Home
http://obecmail.org/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/gchat
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/khaw-san-ray-wan
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://drive.google.com/a/ssbr.go.th/folderview?id=0B5FuBMs4VG6pfjVhQlVvSTFXc3JVMk80ZER0WUhXYzB2cWtJLXNSc3phcXM5UUdrODRxV1k&usp=sharing
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/swasdi-khunkhru2559
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YkOJQIwHx9R2NtOUw1Z3dHQlE


ข่าวhttp://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php

หน่วยงานการศึกษาhttp://www.onec.go.th/onec_web/main.phphttp://www.parliament.go.th/dyouth/

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์