หน้าแรก

https://drive.google.com/file/d/1VbypM6uPW5hQ4QZCqlR_VDABE9k4k49l/view?usp=sharing

สพฐ. ร่วมงานแถลงผลงานวิชาการ “Smart Thais for Thailand 4.0” สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5
เปิด[35] เมื่อ 22/05/18
สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์ 20 พฤษภาคม 2561 เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561...
เปิด[100] เมื่อ 20/05/18
เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ สพฐ.ชมนิทรรศการ “...
เปิด[184] เมื่อ 16/05/18
สพฐ. ประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ....
เปิด[256] เมื่อ 15/05/18
เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานฌาปนกิจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครูคอมพิวเตอร์เสียชีวิต ณ จังหวัด ขอนแก่น
เปิด[2,543] เมื่อ 10/05/18
เลขาธิการ กพฐ.เดินทางร่วมงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปิด[139] เมื่อ 10/05/18

 • 23 มีนาคม 2561ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร#4 วันที่ (23 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2561 19:11 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร #3 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประกวดหน ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2561 19:07 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • 23 มีนาคม 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร # 2 วันที่ (23 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายเรืองรวิศ พายุหะธํารงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัช ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2561 19:03 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • 23 มีนาคม 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เยี่ยมชมบูทนิทรรศการของสหว ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 01:14 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • กีฬาเยาวชน ฯ จ.น่าน ครั้งที่ 34 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 นายสมปอง จันทรี ผอ.กกท.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2561 00:56 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 479 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 149 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท ขลุ่ย                                                                   ด้วยส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีในสถานศึกษา ประเภท ขลุ่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนา ศาสนส ศิลปะ ว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2561 19:37 โดย sasiprapha hanpoom
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล        ด้วยศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในย ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2561 19:26 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู(คูปองครู)       ด้วยหน่วยพัฒนาครู หจก.บี.พี. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ได้รับอนุมัติหลักสูตรพัฒนาครูจากคุรุพัฒนา สำนักงานคระกรรมการศึกษาข ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2561 19:26 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • การประกวดคลิปวีดีโอ                 ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข มหาลัยมหิดล คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "หน ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2561 19:27 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • เผยแพร่จดหมายข่าวกระสังพฤกษ์                                                                                ด้วยโรงเรียนกระสังพิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวกระสังพฤกษ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้บุคลากร นักเรียน ช ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2561 20:01 โดย sasiprapha hanpoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 265 รายการ ดูเพิ่มเติม »
        http://news.smis32.com/view_news_all.php 
                                         ทะเบียนคุมพัสดุออนไลน์                  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

http://schedule.sesao32.in.th/login.php?accesscheck=%2Findex.php       
       

สำเนาของ การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามกระบวนการบริหารงานกับสถานศึกษา ๔ ด้าน ปี2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


http://news.smis32.com/view_news_all.php
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

http://www.sillapa.net/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษาhttp://www.onec.go.th/onec_web/main.phphttp://www.parliament.go.th/dyouth/

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์