หน้าแรก

https://drive.google.com/file/d/1V9yQOZjmyfUojxDbxiOasU5Xc7ccuE8G/view

วิดีโอ YouTube

สพม.32 บุรีรัมย์ ส่งเสริมพลังครูดีไม่มีอบายมุข "งานเลี้ยงวันครู 2562 ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน


 • สพม.32 และโรงเรียน จัดทำคลิปวิดีโอการบริหารจัดการขยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนในสังกัด จัดทำคลิปวิดีโอองค์ความรู้ วิธีการ และแนวทางปฎิบัติของหน่วยงาน/โรงเรียนที่จ ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2562 20:58 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • สพม.32 " สำนักงานปลอดขยะ "  ( วันที่ 21 มกราคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมการให้ข้อมูล ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2562 18:02 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • “ บุรีรัมย์เกมส์ ” วันนี้ (21 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เข ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2562 17:58 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • " ช่วยน้องต้านภัยหนาว " วันนี้ ( 18 มกราคม 2562 ) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 และคณะมอบเสื้อผ้า เครื่องก ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2562 18:37 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • โครงการ Open House 2019 เปิดประตูสู่ น.พ. วันนี้ ( 18 มกราคม 2562 ) ที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2562 18:34 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 762 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 188 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 493 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

        http://news.smis32.com/view_news_all.php 
                                            ทะเบียนคุมพัสดุออนไลน์                  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

http://schedule.sesao32.in.th/login.php?accesscheck=%2Findex.php       
       

สำเนาของ การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามกระบวนการบริหารงานกับสถานศึกษา ๔ ด้าน ปี2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


http://news.smis32.com/view_news_all.php
https://docs.google.com/a/ssbr.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSebNSujxfNS3RMngl_5AXxuoJ4rLE3sYup04dajtet54cdzjw/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ocMJhuLL-RF9q9UpXxVmXY_VbMvHZAZg
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/kickrrm-khet-phunthi-kar-suksa-sucrit-sphm-32
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


http://www.sillapa.net/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เอกสาร/คู่มือ
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://122.155.0.135/betqbank/Pages/Home
http://obecmail.org/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/gchat
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/khaw-san-ray-wan
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://drive.google.com/a/ssbr.go.th/folderview?id=0B5FuBMs4VG6pfjVhQlVvSTFXc3JVMk80ZER0WUhXYzB2cWtJLXNSc3phcXM5UUdrODRxV1k&usp=sharing
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/swasdi-khunkhru2559
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YkOJQIwHx9R2NtOUw1Z3dHQlE


ข่าวhttp://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php

หน่วยงานการศึกษาhttp://www.onec.go.th/onec_web/main.phphttp://www.parliament.go.th/dyouth/

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์