หน้าแรก

https://drive.google.com/file/d/1icP2CnWWw8j6GJ8GhBiHLDyAxb9dtcGs/view?usp=sharing

สพฐ. - กอ.รมน. ประชุมเพื่อบูรณาการ ประสาน และขับเคลื่อนงาน ฯ
เปิด[33] เมื่อ 06/06/18
สพฐ.ออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
เปิด[79] เมื่อ 06/06/18
ศธ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project)
เปิด[81] เมื่อ 05/06/18
สพฐ.รับมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” พร้อมส่งต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
เปิด[42] เมื่อ 05/06/18
รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ จ.พิจิตร
เปิด[42] เมื่อ 05/06/18
"สพฐ.ใช้นโยบายเชิงรุก พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...
เปิด[90] เมื่อ 02/06/18

 • 6 มิ.ย.2561 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันนี้ ( 6 มิ.ย.2561 ) เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุร ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 21:15 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • 6 มิ.ย.2561 มาตรการป้องกันพนันฟุตบอลในสถานศึกษา วันนี้ ( 6 มิ.ย.2561 ) เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 21:11 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • 5 มิ.ย.61 สวัสดีคุณครู ปี 2561 สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ วันนี้ ( 5 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศึกษา ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 21:01 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • 5 มิ.ย.61 สวัสดีคุณครู ปี 2561 สหวิทยาเขตลำปลายมาศ วันนี้ ( 5 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศึกษา ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 20:59 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 • 4 มิ.ย.61 " สวัสดีคุณครู ปี 2561 " สหวิทยาเขตสตึก วันนี้ (4 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิด โครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 20:56 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 538 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 153 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โครงการอบรมพัฒนาครู รอบ 2 ด้วยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด เป็นสถานบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาและการจัดการเรียกรู้อย่างยั่งยืน เรามุ่นมั่งในการพัฒนาบุคลากรคร ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 00:45 โดย sasiprapha hanpoom
 • เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ 8) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2561 21:32 โดย sasiprapha hanpoom
 • การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กำหนดกิจกรรมการจัดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2561 21:07 โดย sasiprapha hanpoom
 • เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี2561                 ด้วย สำนักงานศิลปวัฒนาธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสน ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2561 20:42 โดย sasiprapha hanpoom
 • การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จะจัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 16/2561 เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก มูลน ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:00 โดย sasiprapha hanpoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 279 รายการ ดูเพิ่มเติม »
        http://news.smis32.com/view_news_all.php 
                                         ทะเบียนคุมพัสดุออนไลน์                  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

http://schedule.sesao32.in.th/login.php?accesscheck=%2Findex.php       
       

สำเนาของ การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามกระบวนการบริหารงานกับสถานศึกษา ๔ ด้าน ปี2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


http://news.smis32.com/view_news_all.php
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
ระบบสารสนเทศ
SAR 60
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

http://www.sillapa.net/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษาhttp://www.onec.go.th/onec_web/main.phphttp://www.parliament.go.th/dyouth/

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์