ติดต่อ-สอบถาม

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000
หามยเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๒ ๔๐๘ ต่อ ๑๐๒
เบอร์โทร ๐๘ ๘๕๘๖ ๐๑๐๔

Comments