กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ส.ค. 2564 23:52 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แก้ไข แนวปฏิบัติข้าราชการลาศึกษา
9 ส.ค. 2564 23:50 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แก้ไข แนวปฏิบัติข้าราชการลาศึกษา
9 ส.ค. 2564 23:48 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แก้ไข แนวปฏิบัติข้าราชการลาศึกษา
9 ส.ค. 2564 23:46 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
9 ส.ค. 2564 23:45 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
9 ส.ค. 2564 23:44 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แนบ tang.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
9 ส.ค. 2564 01:57 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แก้ไข แนวปฏิบัติข้าราชการลาศึกษา
30 พ.ค. 2564 21:03 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แนบ ตราครุฑ.jpg กับ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564
30 พ.ค. 2564 21:03 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แนบ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี2564.pdf กับ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564
30 พ.ค. 2564 21:03 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สร้าง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564
30 พ.ค. 2564 20:59 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แก้ไข การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
30 พ.ค. 2564 20:59 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แนบ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา2564.pdf กับ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
30 พ.ค. 2564 20:59 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ อัปเดต ตราครุฑ.jpg
30 พ.ค. 2564 20:58 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ แนบ ตราครุฑ.jpg กับ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
30 พ.ค. 2564 20:58 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สร้าง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
20 ต.ค. 2563 20:46 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
20 ต.ค. 2563 20:06 ศศิประภา หารภูมิ แนบ แผนพัฒาตนเอง (id plan) ศศิประภา.pdf กับ ทำเนียบบุคลากร
20 ต.ค. 2563 20:06 ศศิประภา หารภูมิ แนบ แผนพัฒาตนเอง64 แสงจันทร์.pdf กับ ทำเนียบบุคลากร
19 ต.ค. 2563 20:03 ศศิประภา หารภูมิ แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
19 ต.ค. 2563 20:01 ศศิประภา หารภูมิ แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ต.ค. 2563 01:17 ศศิประภา หารภูมิ แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ต.ค. 2563 01:17 ศศิประภา หารภูมิ แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ต.ค. 2563 01:16 ศศิประภา หารภูมิ แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ต.ค. 2563 01:00 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 มิ.ย. 2563 03:45 ศศิประภา หารภูมิ แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล ครูดี ศรี สพม ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า