ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

โพสต์30 พ.ค. 2564 21:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

โพสต์30 พ.ค. 2564 20:58โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2564 20:59 ]


การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล ครูดี ศรี สพม ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหาร

โพสต์11 มิ.ย. 2563 03:43โดยศศิประภา หารภูมิ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 03:45 ]

                                                            

ตราครุฑในหนังสือราชการ | ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคม ...

                                                ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ดำเนินการโครงการ ครูดี ศรี สพม ๓๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕ต๓ เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๒ ผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่รักของนักเรียนเพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและสาธารณชน ส่งผลต่อการพัฒนาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ให้ได้รางวัล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นั้น เอกสารดังแนบ

1-3 of 3