หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐานอินเตอร์เน็ตเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ วันที่ 23 เม.ย. 2561 ณ โรงเรียนพุทไธสง

https://drive.google.com/drive/folders/1kfAItibEDAmud3wo6ROJHeEbJFapCw8r?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 9 of 9. View more »

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคลังสื่อการสอน 2559


เกียรติบัตรอบรม Google Apps สพม.32


เว็บไซต์การฝึกอบรม Google Apps For Education

GEG Buriram Comunityหลักสูตรสำหรับ จนท. สพม.32  3-4 มิถุนายน 58                   https://sites.google.com/a/crm-c.org/br3june15/

เว็บไซต์การฝึกอบรม DLIT


 • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับผู้บริหาร  
  http://gg.gg/dlitbr1
    
 • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 1  http://gg.gg/dlitbr2     
 • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 2  http://gg.gg/dlitbr32                          เกียรติบัตร อบรม DLIT รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 http://gg.gg/48a0a

 • BEST Practice การจัดการศึกษา DLIT สพม.32

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT ประจำปี 2561  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาฯการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา


  สพฐ.สัญจรอบรมเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลประเภท Live Video ณ จังหวัดบุรีรัมย์