หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

posted Aug 16, 2021, 7:49 PM by Phimhathai Sutarkote

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Comments