กิจกรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

posted Aug 16, 2021, 7:49 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

posted Jun 30, 2021, 7:42 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

posted Jun 30, 2021, 7:25 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดำเนินการตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

posted Jun 22, 2021, 9:00 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดำเนินการตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

posted Jun 22, 2021, 8:16 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดำเนินการตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

posted Jun 18, 2021, 1:57 AM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดำเนินการตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชำนิพิทยาคม

posted Jun 18, 2021, 12:21 AM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดำเนินการตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชำนิพิทยาคม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

posted Mar 1, 2021, 10:23 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 22, 25 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตรวจสอบการเงินและบัญชี ณ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

posted Mar 1, 2021, 10:17 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตรวจสอบการเงินและบัญชี ณ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

posted Mar 1, 2021, 7:50 PM by Phimhathai Sutarkote


วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตรวจสอบการเงินและบัญชี ณ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์


1-10 of 126