หน้าแรก

แจ้งให้ทราบ...

                                

แจ้งกลุ่มงาน และกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มนะครับ

            กำหนดส่งแผนตามขวาง แบบเสนอโครงการ (ผง.1) และกิจกรรม (ผง.2) สำหรับงบปี 61 และส่งสรุปโครงการปี 60 ภายในวันที่ 11 ก.ย. 2560

และจะมีการสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 60) เป็นการนำเสนอผลงาน กลุ่มงาน/สาระฯ ละ 10-15 นาที ในวันที่ 3 ต.ค.2560 เริ่ม 9.00 น.
ขอความร่วมมือด้วยครับ ขอบคุณครับ 

จาก งานนโยบายและแผน 10สิงหาคม 2560

แจ้งให้ทราบ...

                                

แจ้งกลุ่มงาน และกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มนะครับ

            เนื่องจากใกล้ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ครึ่งปีงบฯ) รบกวนทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระ ส่งสรุปผลกิจกรรม โครงการภาพรวมที่ทำไปในภาคเรียนนี้ (ผง.8) ส่งเป็นตัวเอกสารที่ห้องแผนงาน พร้อมส่งไฟล์มาในโฟลเดอร์ตามกลุ่มงานที่ได้ตั้งไว้ http://gg.gg/4fu1m

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560  ตามฟอร์มและตัวอย่าง ผง.8   อีกทั้งงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว รบกวนส่ง"รายงานผลกิจกรรมทุกกิจกรรม" ตามโครงการด้วยครับ

เพื่อให้ทางงานแผนงานสรุปผลการดำเนินงาน ยอดคงเหลือแต่ละโครงการของกลุ่มงาน กลุ่มสาระ เพื่อการวางแผนต่อไป
ไฟล์ที่ต้องส่ง :
ตัวอย่าง ผง.8  http://gg.gg/4fu29
สรุปรายงานผลกิจกรรมโครงการ(แต่ละกิจกรรม) http://gg.gg/4fu2b

ขอความร่วมมือด้วยครับ ขอบคุณครับ 

จาก งานนโยบายและแผน 14 มีนาคม 2560

...................................................................................

สำหรับ งบปี 60 

   กิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสรุปกิจกรรม โครงการภายใน  15  วัน หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น 

กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ปีงบ 60

  1. วันสถาปนาโรงเรียน
  2.  การสอบนักธรรม
  3. วันราชสดุดี
  4. ทัศนศึกษาระดับ ม.4
  5.  ค่ายลูกเสือ ระดับ ม.2
  6. ทัศนศึกษา ระดับ ม.5 
  7. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
  8. Study tour ม.ต้น (งาน EP)
  9. Study tour ม.ปลาย (งาน EP)
  10. หรืออื่นๆ (ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว)

กรุณาส่ง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 59

งานนโยบายและแผน 


ส่งที่ งานนโยบายและแผน  
E-mail: chalermsak@srt.ac.th
โทร : 090-973-6743

ขอบคุณครับ
แจ้งให้ทราบ...

                                        ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ กำหนดส่ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2559

                                                 วันอังคารที่ 10 ม.ค.2560

การส่งรายงานแผนงบปี 59 (ทำเป็นฟอร์มเก่า) 
สำหรับคนที่ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
สำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่ง รบกวนภายในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.60 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โทรทัศน์ครู

Comments