หน้าแรก

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ม.3

 • ฝึกการร้องเพลงบพ.และทบทวนความรู้ 02/06/2560 @สวนภูมิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 05:28 โดย Kitima Petsub
 • ระเบียบแถวและการคาดคะเน 16/06/2560 @สวนภูมิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 08:59 โดย Kitima Petsub
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เพลงผู้บำเพ็ฐประโยชน์

 • เพลง Tap เพลง  TapDay is done, gone the sun. Form the sea, form the hill, form the sky. All is well. safely rest, Peace  is nigh.
  ส่ง 1 ก.ย. 2558 05:31 โดย Kitima Petsub
 • เพลง You’re Girl Guides เพลง  You’re Girl GuidesYou’re Girl Guides. You’re Girl Guides. You’re Girl Guides, through and through. Keep your promise, wear your badges, keep your laws in ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 21:28 โดย Kitima Petsub
 • เพลงเสร็จหนึ่งวัน เพลงเสร็จหนึ่งวันเสร็จหนึ่งวัน สุริยันต์จากทะเล จาก ภูผา จากฟากฟ้า กอปกรรมดี จงมีสุข สวัสดี
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 21:21 โดย Kitima Petsub
 • เพลง ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพลง ผู้บำเพ็ญประโยชน์ผู้บำเพ็ญประโยชน์     จงบำเพ็ญประโยชน์ โปรดรักษาสัญญาที่ให้  กล่าวคำปฏิญาณ     ร่วมสาบานไว้ มุ่งใจจำ บำเพ็ญประโยชน์    เราเดินตามกฎ ทศวินัย จิตแจ่มใส ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 21:03 โดย Kitima Petsub
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หน้าเว็บย่อย (1): ผู้บำเพ็ญประโยชน์