รางวัลเหรียญทองโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ปี 2554 ระดับประเทศ

โพสต์13 ธ.ค. 2558 21:29โดยKitima Petsub
ชื่อรางวัล/ผลงาน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคอมพิวเตอร์     
      ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับ ม.1 – ม.3 ประจำปีการศึกษา 2554
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2554


การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
ผู้ขอรับการประเมินได้นำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์คือ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1 – ม.3  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ และในรายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และนำเป็นตัวอย่างในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษด้านวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT  การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61  ระดับ
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ 2554
2.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี – ชุมพร)  
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554
3.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับภาคใต้ 
ณ วิทยาลัยเทคนิค ตรัง เมื่อวันที่ 7-8  ธันวาคม พ.ศ. 2554
4.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับประเทศ 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม  พ.ศ. 2555
5.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน 
ปีการศึกษา 2554” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555
Comments