ผลงานนักเรียน

รางวัล ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8

โพสต์20 ก.ย. 2560 05:58โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 06:17 ]

รับรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8 งานประกาศผลรอบชนะเลิศ กบจูเนียร์ปี 8 Teenage Create Thai ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) จากผลงาน 200 กว่าผลงานทั่วประเทศ คัดเหลือ 24 ทีมเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ผลงานของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้เข้ารอบชิงรางวัลถึง 5 ประเภท และสามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รับเงินทุนสนับสนุน 25,000 บาท พร้อม โล่ห์รางวัล
ทีมงาน ม.5/3 จำนวน 8 คนดังนี้
นางสาวปุญญิศา สัตยาคม
นายอุกฤษณ์ วรรณศรี
นายธนายุส เวชสุวรรณ
นางสาวทิพย์เกสร มีอินทร์เกิด
นายธราเทพ บุญแสวง
นางสาวธันยพร ทำการเหมาะ
นางสาวปวีณนุช แผ่แสงจันทร์
นางสาวฐฏิวรรณ เขียวสวัสดิ์
.......................................
ติดตามผลงานน้องๆ กบจูเนียร์ ปี 8 (24 ทีม)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17:11 น. เริ่ม 14 พ.ย. - 20 ธ.ค. 59
ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 และโมเดิร์นไนท์ทีวี

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะ web application ระดับ ม.ปลาย ปี 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2560 21:20โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 04:39 ]
รางวัลเหรียญทองโครงงานงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย ปี 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2560 21:17โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 04:46 ]

ชื่อรางวัล/ผลงาน  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานงานคอมพิวเตอร์
      ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 255ึ9
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2559 ระดับประเทศ


รางวัลเหรียญทองโครงงานงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ปี 2558 ระดับประเทศ

โพสต์29 ก.พ. 2559 20:00โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 08:04 ]

ชื่อรางวัล/ผลงาน  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานงานคอมพิวเตอร์
      ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 255ึ8
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2558 ระดับประเทศ
วิดีโอ YouTubeนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างสื่อการเรียนรู้จากโปรแกรม Microsoft Mischief ปีการศึกษา 2554

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:43โดยKitima Petsub

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างสื่อการเรียนรู้จากโปรแกรม Microsoft Mischief  ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรม ICT CAMP หัวข้อ เมืองไทยน่าอยู่ ปีการศึกษา 2554

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:42โดยKitima Petsub

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรม ICT CAMP หัวข้อ เมืองไทยน่าอยู่ ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อผสมเพื่องานนำเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง คลองร้อยสาย ในงาน Toward World-Class Education ปีการศึกษา 2553

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:42โดยKitima Petsub

นักเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อผสมเพื่องานนำเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง คลองร้อยสาย ในงาน Toward World-Class Education  ปีการศึกษา 2553

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Thailand Innovative Student 2010 โครงการ Microsoft It Youth Challenge 2010

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:41โดยKitima Petsub

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Thailand Innovative Student 2010 โครงการ Microsoft It Youth Challenge 2010 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Thailand Innovative Student 2010

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:38โดยKitima Petsub

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Thailand Innovative Student 2010

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของวิทยาลัยนานาชาติดิษยศริน

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:38โดยKitima Petsub

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของวิทยาลัยนานาชาติดิษยศริน

1-10 of 18