โรงเรียนมีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในเขตตรวจราชการที่ 6 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอน

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:40โดยKitima Petsub
โรงเรียนมีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในเขตตรวจราชการที่ 6 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอน
Comments