มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทั้งระดับ ม.3 และ ระดับ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ ปี 2555

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:28โดยKitima Petsub
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทั้งระดับ ม.3 และ ระดับ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
Comments