ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา ๓D (๓ดี) ระดับมัธยมศึกษา โดยสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:36โดยKitima Petsub
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา ๓D (๓ดี) ระดับมัธยมศึกษา โดยสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11
Comments