ผลงานโรงเรียน

Suratpittaya School,Thailand 58 (Eng Version)

โพสต์28 มี.ค. 2559 07:57โดยKitima Petsub

วิดีโอ YouTube


เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2015

ข้อมูลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเพื่อบันทึกข้­อตกลงทำ MOU กับโรงเรียน CCC HEEP WOH COLLEGE ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน ณ ประเทศฮ่องกง

บทบรรยายภาษาอังกฤษ โดย ดร.อติโรจน์

การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

โพสต์5 ม.ค. 2559 16:08โดยKitima Petsub
YouTube Videoโรงเรียนมีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในเขตตรวจราชการที่ 6 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอน

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:40โดยKitima Petsub

โรงเรียนมีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในเขตตรวจราชการที่ 6 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอน

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:37โดยKitima Petsub

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา ๓D (๓ดี) ระดับมัธยมศึกษา โดยสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:36โดยKitima Petsub

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา ๓D (๓ดี) ระดับมัธยมศึกษา โดยสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

ได้รับคำชมเชยการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:32โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2558 21:35 ]

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  คอลัมน์กระแสทรรศน์ ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ได้ชมเชยการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่สื่อสารข้อมูลสาสนเทศของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทั้งระดับ ม.3 และ ระดับ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ ปี 2555

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:28โดยKitima Petsub

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทั้งระดับ ม.3 และ ระดับ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

โพสต์17 ธ.ค. 2558 18:45โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2559 15:55 ]


YouTube Videoชนะเลิศการประกวด Website รางวัลเหรียญทอง ปี 2543

โพสต์13 ธ.ค. 2558 23:18โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2558 21:35 ]

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Website เนื่องในงาน เด็กไทยไอที 2000 การศึกษากับเทคโนโลยี โดยกระทรวงศึกษาธิการ


เว็บเพจชมเชยทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ปี 2544

โพสต์13 ธ.ค. 2558 23:16โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2558 21:33 ]

ได้รับรางวัลประเภทเวบเพจชมเชยทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ รางวัลดีเด่นด้านการเสริมสร้างกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต งานสัมมนาและนิทรรศการ มหกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียน (SchoolNet Day)

1-10 of 10