บันทึกการเรียนรู้ตอนที่ 6 ปัญหาการแสดงภาษาไทยเมื่อ Download คะแนนของนักเรียนจาก Classroom.google.comมาใช้งาน

โพสต์10 พ.ย. 2558 05:11โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 23:27 ]
ปัญหาการแสดงภาษาไทยเมื่อ Download คะแนนของนักเรียนจาก Classroom.google.com 


จากการแก้ปัญหามีอยู่ 2 วิธี
วิธีที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อ download ไฟล์คะแนนจะได้ไฟล์ grade.csv ถ้าเปิดไฟล์นี้ด้วยโปรแกรม Excel  จะเกิดปัญหาภาษาไทยดังภาพด้านล่าง


2. ต้องเปิดไฟล์ grade.csv ด้วยโปรแกรม Notepad โดยคลิกขวาที่ไฟล์ grade.csv-->Open with--->Notepad


3. จะปรากฏข้อมูลดังภาพ


4. ให้ Save ไฟล์ โดยกำหนดดังนี้ Save as type--All File , Encoding-->UTF-8 และพิมพ์ชื่อไฟล์ในช่อง File name ดังนี้ grade.csv


5.ต้องเปิดไฟล์ grade.csv ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยคลิกขวาที่ไฟล์ grade.csv-->Open with--->Microsoft Excel


6. หมดปัญหาภาษาไทย จะได้ไฟล์งานดังภาพด้านล่าง


วิธีที่ 2 Upload ไฟล์ Grade.csv ไปที่ Google Drive เปิดไฟล์ เปิดด้วย  Google Sheet ปัญหาภาษาไทยก็หมดไปเช่นกัน

บันทึกการเรียนรู้จากการทำงานของครูกิติมา  จูลี่เหมย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
http://gg.gg/kitima

Comments