รับรางวัลข้าราชการตัวอย่าง ปี 2540

โพสต์13 ธ.ค. 2558 23:07โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2558 20:25 ]

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องด้วยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานดีเด่น มีคุณธรรม พร้อมด้วยการครองตน ครองคนและครองงานเป็นที่ประจักษ์


Comments