ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ปี 2558

โพสต์2 ธ.ค. 2558 21:18โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 29 ก.พ. 2559 18:59 ]
 ชื่อรางวัล/ผลงาน  รับเกียรติบัตรผุ้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่ให้รางวัล  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
                                  โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา  
  ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2558

รับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและการศึกษาของชาติ ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ ส่งผลงห้นักเรียน ครู และโรงเรียน มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติ นานาชาติและระดับโลก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสร้างเว็บไซต์ประเภท CMS ระดับ ม.ต้น และรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานประเภทซอฟต์แวร์  พัฒนาระบบการตรวจความสะอาดของห้องเรียนระดับ ม.ปลายComments