ครูสอนดี ตาม โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554

โพสต์20 ธ.ค. 2558 20:37โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2559 00:07 ]
ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี ตาม โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554  สนับสนุนการเสนอชื่อ “ครูสอนดี” โดยผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าComments