ผลงานตนเอง


กบจูเนียร์ปี 8 : We Love Our World

โพสต์20 ก.ย. 2560 06:15โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 06:21 ]

รับรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8 งานประกาศผลรอบชนะเลิศ กบจูเนียร์ปี 8 Teenage Create Thai ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) จากผลงาน 200 กว่าผลงานทั่วประเทศ คัดเหลือ 24 ทีมเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ผลงานของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้เข้ารอบชิงรางวัลถึง 5 ประเภท และสามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รับเงินทุนสนับสนุน 25,000 บาท พร้อม โล่ห์รางวัล
ทีมงาน ม.5/3 จำนวน 8 คนดังนี้
นางสาวปุญญิศา สัตยาคม
นายอุกฤษณ์ วรรณศรี
นายธนายุส เวชสุวรรณ
นางสาวทิพย์เกสร มีอินทร์เกิด
นายธราเทพ บุญแสวง
นางสาวธันยพร ทำการเหมาะ
นางสาวปวีณนุช แผ่แสงจันทร์
นางสาวฐฏิวรรณ เขียวสวัสดิ์
.......................................
ติดตามผลงานน้องๆ กบจูเนียร์ ปี 8 (24 ทีม)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17:11 น. เริ่ม 14 พ.ย. - 20 ธ.ค. 59 
ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 และโมเดิร์นไนท์ทีวี

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
ครูผู้สอนทักษะ Web Application ปี 2559

โพสต์20 ก.ย. 2560 04:40โดยKitima Petsub
ครูผู้สอนโครงงานงานคอมพิวเตอร์ ปี 2559

โพสต์20 ก.ย. 2560 04:37โดยKitima Petsub

ชื่อรางวัล/ผลงาน  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานงานคอมพิวเตอร์
      ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 255ึ9
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2559 ระดับประเทศ

ครูผู้สอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 58

โพสต์29 ก.พ. 2559 19:51โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 08:15 ]

ชื่อรางวัล/ผลงาน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานงานคอมพิวเตอร์
      ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 255ึ8
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2558 ระดับประเทศ


รับเกียรติบัตรเพชรครู สร. ปี 2558

โพสต์29 ก.พ. 2559 19:27โดยKitima Petsub

รับเกียรติบัตรเพชรครู สร. ปี 2558 57 ในงานนิทรรศการวิชาการ Open House ครั้งที่ 16 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ในฐานะครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  พัฒนาระบบตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน

รับเกียรติบัตรเพชรครู สร. ปี 2557

โพสต์29 ก.พ. 2559 19:17โดยKitima Petsub

รับเกียรติบัตรเพชรครู สร. ปี 2557 ในงานนิทรรศการวิชาการ Open House ครั้งที่ 15 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558เป็นปลื้มมากที่ท่านประธานในพิธี ผอ.สาธร ลิกขะไชย เยี่ยมชมบู๊ท ICT ซักถามและให้คำแนะนำการพัฒนา ขอบคุณท่านผอ.สาธร ลิกขะไชย ที่ได้เริ่มต้นในการพัฒนางานด้าน ICT มาตั้งแต่ปี 2536 และท่านผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทุกท่านที่สนับสนุนทำให้สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ แต่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เริ่มมีคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี 2535 สมัยผู้อำนวยการสลวย ลาภชูรัตน์ แล้วค่ะสมัยนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 2535 เป็นปีแรกที่ อ.กิติมา เริ่มเรียนคอมพิวเตอร์จาก KM จากนั้นได้เข้าอบรมกับสสวท ต่อมาได้มีโอกาสเป็นวิทยากรแกนนำสสวท.รุ่นที่ 2 และพัฒนาตนเองต่อโดยเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จบการศึกษาปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นความภาคภูมิใจมากมายค่ะ

เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีมีคุณภาพประเภทงานวิจัยปฏิบัติการแก้ปัญหาในชั้นเรียน

โพสต์20 ธ.ค. 2558 21:41โดยKitima Petsub

เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีมีคุณภาพประเภทงานวิจัยปฏิบัติการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  

ครูสอนดี ตาม โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554

โพสต์20 ธ.ค. 2558 20:37โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2559 00:07 ]

ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี ตาม โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554  สนับสนุนการเสนอชื่อ “ครูสอนดี” โดยผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

โพสต์20 ธ.ค. 2558 20:36โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 29 ก.พ. 2559 23:59 ]

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา1-10 of 26