เว็บไซต์โครงการห้องเรียนพิเศษ SME


Map

โครงการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

(Science Mathematic and English - SME)

ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

โดยยังคงความสำคัญของภาษาไทยไว้ในวิชา

ภาคบังคับ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่มากพอ


ค่าย/กิจกรรมวันที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ สานความรู้ สู่ Sci Lab 2 พฤษภาคม 2559 นางสาวชญาภา ใจโปร่ง และคณะ  
ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 17 กรกฎาคม 2559 นางสาวละอองดาว เกลี้ยงเกลา และคณะ  
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาม.5 13 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววรางคณา หวานจิตต์ และคณะ  
Enjoy English พิชิตมหาลัย 22 สิงหาคม 2559 นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ และคณะ  
นำเสนอผลงาน(Open House)  6 มีนาคม 2560 อ.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์ และคณะ  
Hong Kong Camp 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายอติโรจน์ ปพัฒนเปรมสิริ และคณะ   
ทดสอบออนไลน์ 8 พฤษภาคม 2560 นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์ และคณะ  
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้  20 มกราคม 2560 นางสาวปิยะนาถ เหมวิเศษ และคณะ  
แสดง 8 รายการจากหน้า ค่าย SME จัดเรียงตาม การดำเนินการ ดูเพิ่มเติม »


ไม่มีชื่อ

โพสต์17 พ.ค. 2559 19:07โดยนางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2559 18:53 ]

1-1 of 1