ברוכים הבאים לאתר כיתה ב' 4 
מחנכת : 


מה למדנו היום

הודעות משה"ח בחירום'

יומן

 
הודעות כיתה

שיר לאביב


האתר של חגית אמסטרדם פרנקל
http://www.hagitfrenkel.org/