ברוכים הבאים לאתר כיתה ב' 4 
מערכת זום-סגר שלישי

שעות

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

1

8:00-8:20

זום פתיחת בוקר-שפה

+

שיר של יום


הדס

זום פתיחת בוקר-שפה

+

שיר של יום

הדס

זום פתיחת בוקר-שפה

קבוצה א'- הדס

קבוצה ב'- מיטל

זום פתיחת בוקר-שפה

 

קבוצה א'- מיטל

קבוצה ב'- הדס

 

זום פתיחת בוקר-שפה

קבוצה ב'- הדס

קבוצה א'- מיטל

2

9:00-9:20

זום

שפה

 

קבוצה א'- הדס

קבוצה ב'- מיטל

זום

שפה

 

קבוצה א'- מיטל

קבוצה ב'- הדס

זום

שפה

 

קבוצה א'- הדס

קבוצה ב'- מיטל

זום

שפה

 

קבוצה א'- מיטל

קבוצה ב'- הדס

זום

שפה

 

קבוצה א'- הדס

קבוצה ב'- מיטל

3

10:00-10:20

 

  זום

שפה- הכתבה,
מפתח הלב

 

הדס

זום

חשבון

 

קבוצה א'- מיטל

קבוצה ב'- הדס

זום

חשבון

 

קבוצה א'- הדס

קבוצה ב'- מיטל

 

זום

חשבון

 

קבוצה א'- מיטל

קבוצה ב'- הדס

זום

חשבון

 

קבוצה א'- הדס

קבוצה ב'- מיטל           

4

11:00-11:20

זום

 

קבוצה א'-חשבון

מיטל

קבוצה ב'- כישורי חיים

הדס

זום

 

קבוצה א'- אמנות (סיגי)

קבוצה ב'- שפה

הדס

  זום

שפה

 

הדס

זום

 

קבוצה א'- חשבון

מיטל

קבוצה ב'- שפה

הדס

זום

קבוצה א'-כישורי חיים

הדס

קבוצה ב'- חשבון

מיטל

5

12:00-12:20

זום

קבוצה א'- מוסיקה

צח

קבוצה ב'- חשבון

מיטל

זום

קבוצה א'- שפה
הדס

קבוצה ב'-  אמנות (סיגי)

 

זום

קבוצה א'- ספורט

קטיה

קבוצה ב'- שפה

מיטל

זום

קבוצה א'- שפה

הדס

קבוצה ב'- מוסיקה

צח

זום

קבוצה א'- שפה

מיטל

קבוצה ב'- ספורט

קטיה

6

12:30-13:00

פרטני

פרטני

 

פרטני

פרטני

פרטני

פרטני

  


 

מה למדנו היום

הודעות משה"ח בחירום'

יומן

הגאדג'ט שהוספת אינו חוקי
 
הודעות כיתההאתר של חגית אמסטרדם פרנקל
http://www.hagitfrenkel.org/