מערכת שעות כיתה ב'2

מחנכת: שירז רפאלי

שעות

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8:00-8:30

זום

מפגש בוקר+שיר של יום

זום

שפה

קבוצה א'- שירז

קבוצה ב'- אלכסנדרה

זום

מפגש בוקר+שיר של יום

 

שפה- שירז

 

 

זום

מפגש בוקר+ שיר של יום

 

שפה - שירז

 

זום

מפגש בוקר+ שיר של יום

 

שפה

קבוצה א'- שירז

קבוצה ב'- אלכסנדרה

 

זום

מפגש בוקר+ שיר של יום

שפה

 

קבוצה א'- שירז

קבוצה ב'- אלכסנדרה

9:00-9:20

זום

שפה

קבוצה ב'- שירז

קבוצה א'- אלכסנדרה

 

זום

שפה

 

שירז

זום

שפה

 

שירז

זום

שפה

 

שירז

זום

שפה

קבוצה א'- שירז

קבוצה ב'- אלכסנדרה

10:00-10:20

 

זום

קבוצה א'- מתמטיקה

(שירז)

 

קבוצה ב'- חנ"ג (קטיה)

         

זום

מתמטיקה

 

שירז

זום

קבוצה א'- מתמטיקה (שירז)

       

קבוצה ב'- מוזיקה (צח)

זום

מתמטיקה

קבוצה ב'- שירז

קבוצה א'- אלכסנדרה

 

זום

מתמטיקה

 

שירז

11:00-11:20

זום

קבוצה ב'- מתמטיקה

(שירז)

 

קבוצה א'- חנ"ג (קטיה)

           זום

       מתמטיקה

 

          שירז

 

זום

קבוצה ב'- מתמטיקה (שירז)

       

קבוצה א'- מוזיקה       

          (צח)

זום

מתמטיקה

 

שירז

זום

אומנות

 

סיגי

12:00-12:20

 

זום - שירז

מפגש חברתי

       

          זום -שירז

    מפגש חברתי

   

 

זום- שירז

מפגש חברתי

 

 

זום- שירז

מפגש חברתי

 

זום- שירז

סיכום שבועי
מה למדנו היוםהודעות משה"ח בחירום'

 
מה חדש אצלנו?

"האחר הוא אני"