หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ตรา/สัญลักษณ์    

              ตรงกลางเป็นรูปท้าวสุรนารีครอบด้วยเสมาด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนสุรนารีวิทยา  

 

สีประจำโรงเรียน       

          สีน้ำเงินสีขาว

             สีน้ำเงิน     หมายถึง    สงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม ละเอียด                   

                                                  รอบคอบ  สง่างาม สูงศักดิ์ มีศักดิ์ศรี เป็นระเบียบ ถ่อมตน

             สีขาว        หมายถึง    ความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ สะอาด ปราศจากมลทิน

ทั้งสองสีรวมกัน   หมายถึง    บุคคลที่สุภาพมีความสง่างาม และมีความบริสุทธิ์

                                                 ปราศจากมลทินทั้งปวง


ดอกไม้ประจำโรงเรียน         ดอกเฟื่องฟ้า