หน้าแรก


หมายเหตุ
     - เพื่อสมัครคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (EP)
     - ผู้ที่สมัครต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนสมัคร
     จำกัดที่นั่งในการสอบ 42 ที่นั่งในแต่ละรอบ
     - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

ติอต่อสอบถาม
    - โครงการ English Program
        โทร  080-212-6425
     - คุณครูสุดาดวง เกิดโมฬี 
        โทร 081-470-7095