Office 365


ทำไมต้อง Office 365 for Education ???Office 365 Education

            เพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์เพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วยชุดเครื่องมือทางการศึกษาแบบไดนามิกที่รวมอยู่ในแผน Office 365 Education ให้บริการอีเมล ไซต์ พื้นที่จัดเก็บและการแก้ไขเอกสารแบบออนไลน์, IM และการประชุมทางเว็บให้กับนักเรียoคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน โดยให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายOffice 365 "แบบผู้ใช้"

https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home
  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home
 https://portal.office.com/myapps

Office 365 "แบบผู้ดูแลระบบ"

https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home
  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home  https://portal.office.com/Home    https://portal.office.com/Home
 https://portal.office.com/myapps

Microsoft Office 365 
ยกระดับการศึกษา สานฝันนักเรียนไทยกว่า 8 ล้านคน