รายการแข่งขันระดับชั้นวันที่อาคาร
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 9 ก.ย. 2558 โรงจอดรถหลังอาคาร 3 
2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4 - ม.6 10 ก.ย. 2558 โรงจอดรถหลังอาคาร 3 
3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 9 ก.ย.2558 โดมอาคารอุตสาหกรรม 
4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4 - ม.6 10 ก.ย. 2558 โดมอาคารอุตสาหกรรม 
5. การแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3 9 ก.ย. 2558 หอประชุม 
6. การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4 - ม.6 10 ก.ย. 2558 หอประชุม 
7. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1- ม.3 9 ก.ย.2558 อาคาร 1 ชั้นล่าง 
8. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4 - ม.6  10 ก.ย. 2558  อาคาร 1 ชั้นล่าง 
9. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 9 ก.ย.2558 สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 
10. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6  10 ก.ย. 2558  สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 
11. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 9 ก.ย.2558  ห้องเรียนรวม อาคาร 4 
12. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4 - ม.6  10 ก.ย. 2558 ห้องเรียนรวม อาคาร 4 
13. การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - ม.3 9 ก.ย.2558  ลานกีฬา 
14. การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6  10 ก.ย. 2558  ลานกีฬา 
15. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1 - ม.3 9 ก.ย.2558  ลานกีฬา 
16. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.4 - ม.6  10 ก.ย. 2558  ลานกีฬา 
17. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.1 - ม.3 9 ก.ย.2558  หลังอาคาร 2 
18. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.4 - ม.6  10 ก.ย. 2558  หลังอาคาร 2 
แสดง 18 รายการจากหน้า รายการแข่งขัน จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »