เวลาทำการ : Opening hours


แผนกผู้ป่วยนอก

เดือน ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
ปิดรับบัตรคิวก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาทีนะคะ

หากมาคลอด หลัง 20.00น กรุณากดกริ่งเรียกค่ะ
 

โรงพยาบาลศรีสุโข


ไลน์ไอดี @Srisukho (มีเครื่องหมาย@ ด้วยค่ะ)สำหรับแผนกผิวพรรณ ความงาม และการชะลอวัย

ติดต่อสอบถามตารางเวลาแพทย์ และนัดหมายได้ 

ที่ไลน์ไอดี @SRISUKHO หรือ @Lorientasia (มีเครื่องหมาย@ ด้วยค่ะ)
แผนกผิวพรรณและความงาม Facebook : Lorientasia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 0-5665-1481 ถึง 3
หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ 063-339-3654
FAX 056651460The hospital is opened every day.
To make an appointment with specific doctors, please contact us.
The hospital will be closed at 8 p.m. , except Sunday we will be closed at 4 p.m..
Comments