สำหรับบุคลากรภายใน : For staffs only

ท่านสามารถสมัคร mail โดยลงท้าย @srisukho.com ได้แล้ว
โดยแสดงความจำนงค์ต่อฝ่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ส่งเมล์ username ที่ท่านต้องการไปที่ admin@srisukho.com

หลังจากนั้นเวลาเข้าใช้เมล์ พิมพ์ mail.srisukho.com

จะพบหน้าจอดังภาพข้างล่าง และเข้าใช้งานได้เลยสำหรับ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้อง

เข้าระบบ CCTV วงจรปิด 1เข้าระบบ CCTV วงจรปิด 2
Comments