สำหรับผู้สมัครงาน : Jobs

โรงพยาบาลศรีสุโข เราอยู่ร่วมกันฉันครอบครัว

เราเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) ที่ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของท่านผู้ก่อตั้ง

เจ้าหน้าที่ทุกระดับของเรามุ่งมั่นสู่การบริการที่ดี เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม


เรายินดีต้อนรับผู้สมัครงานทุกท่านในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.แพทย์ทั่วไป เต็มเวลา และ บางเวลา (มีช่วงอบรมพร้อมปฏิบัติงาน 1-2 เดือน)
2.เภสัชกร เต็มเวลา และ บางเวลา
3.เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
4.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.แม่บ้านทำความสะอาด

*ในตำแหน่ง 3 - 5 มีช่วงทดลองงาน 2 เดือน เมื่อผ่านการประเมินงานแล้วจึงปฏิบัติงานเต็มเวลาจริง


สนใจร่วมงานกับเรา

ควรติดต่อกรอกเอกสารสมัครงานโดยตรงที่ สถานพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร (ติดต่อห้องยา - การเงิน ขอใบสมัคร)

ตัวอย่างไฟล์ ใบสมัครงานเอกสารที่ต้องใช้ : แนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน, สำเนารับรองประวัติการศึกษา


*หมายเหตุ หากมีความสามารถ/ประสบการณ์ ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษComments