วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลศรีสุโข

โพสต์30 มิ.ย. 2559 22:33โดยAdministrator Srisukho   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 04:25 ]

ครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลศรีสุโข 1 กรกฎาคม 2559

The 30th anniversary of the founding of Srisukho hospital and the 9th anniversary of the new Srisukho building on Sra Luang road.

There were merit-makings, Buddhist ceremony, giving food and drinks to Buddhist monks, and set the meals for officers and workers.

We believe in the philosophy 'to give people when they are alive' is more important than 'to give people when they are passed away'. It was from the vision of Pattanath Srisukho, MD and surgeon, the founding father of Srisukho hospital.


งานทำบุญวันก่อตั้งโรงพยาบาลศรีสุโข มีประจำขึ้นทุกปี มีการตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์ มีการจัดเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่

เราระลึกเสมอว่า โรงพยาบาลอยู่ได้เพราะการสนับสนุนของประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นส่วนสำคัญ เราเน้นในการทำบุญกับคนเป็น คือการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ขณะยังมีชีวิตอยู่ มีความสำคัญกว่า การทำบุญให้กับผู้ล่วงลับ

จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสนา ดลบันดาลให้ ท่านผู้สนับสนุนและติดตาม ดูแลสุขภาพตนเอง และมีสุขภาพแข็งแรงสืบเนื่องไปค่ะ

รายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
1.พระครูพิบูลประชานาถ เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน เจ้าอาวาสวัดยางคอยเกลือ
2.พระมหาเมธี จันทะวังโส รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร เจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือ
3.พระครูวิจิตรพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดราชช้างขวัญ
4.พระครูพิศาลธรรมนันท์ เจ้าคณะตำบลโรงช้าง คลองคะเชนทร์ เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก
5.พระครูวิวิธบุญกิจ เจ้าอาวาสวัดหงส์
6.พระครูวิจักษ์ถาวรวัตร เจ้าอาวาสวัดแหลมยาง
และ พระภิกษุ อีก 3 รูป จากวัดยางคอยเกลือ รวมทั้งหมด 9 รูป


Pattanath Srisukho, MD, surgeon, the founding father of SK hospital


หากต้องการแสดงความคิดเห็น ที่มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับ โปรดเข้า Facebook of Srisukho Hospital ค่ะ

Comment Form แสดงความคิดเห็น

Comment Form แสดงความคิดเห็น

Comments